ARAPLARLA TÜRKLER İÇİN BİR MİLLETİZ DİYOR! (1)

Hüseyin EKİCİ

Suudi Kıralı Osmanlı dan kalan Türklerin yaptığı tarihi Ecyad Kalesini yıkıyor yerine İngiliz ajanı Lawrence’ın Türklere karşı karargâh olarak kullandığı ev Müze yapılıyor.  Suudilerle ve diğer Araplarla kardeş olduğumuz ifade ediliyor.  

Tarihler boyunca Araplar Türklere hiç dost olmadı ki.

Nerede bir Türk görse Araplar Türkleri ya mevali (Arap olmayan Müslüman olamaz) olarak görürler, ya da Türkleri aşağılayıcı sözlerle katlinin vacip, GANİMET adıyla talan edilen malının mülkünün el konulmasını da  helal olarak görürler.  Akıllarınca her türlü milletle, hangi dinden olursa olsun Avrupalı, Asyalı, Afrikalı, ABD li kıtalardan hangi milletten olursa olsun dinleri ne olursa olsun fark etmeden onlarla işbirliği yapıp Türklere karşı gelirler.

Şimdi örneğini aşağıda okuyacağınız tarihi bir olayı sizlere sunuyorum.  

“Suudi Arabistan, Türklerden kalma Ecyad Kalesi, evler ve şehitlikler dâhil bütün eserleri yıkarken İngiliz casusu Lawrence’ın evini restore ederek müze yaptı.”

Suudi Kralı, Lawrence’ın Cidde’deki evin kapısına “Bu ev, Osmanlı’ya karşı bağımsızlık savaşı veren Suudilere yardımcı olan İngiliz Thomas Edward Lawrence tarafından karargah olarak kullanılmıştır” yazılı plaket astırdı.

Lawrence’ın evi korunup restore edilirken Kraliyet ailesinin emriyle Cidde, Mekke ve Taif’deki Osmanlı evlerinin de yıkıldığı belirlendi. Ayrıca Kraliyet ailesinin Medine, Mekke ve Taif’deki Türk şehitliklerinin bir bölümünü de buldozerlerle harabeye döndürdüğü ortaya çıktı.” (x)

Yıkılan Ecyad Kalesinin yerine yapılan Lawrence Müzesi ve çevre düzenlemesi

Osmanlı torunu olduklarını iddia edenler ise tüm bu saygısızlıklara rağmen Araplarla bir milletiz demişti..!

Milletiz demek oldukça iddialı bir sözdür. Türk Milleti ayrı bir millettir. Arap Müslümanlığı ile olsa olsa ümmet olunabilir.

Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Cumhuriyet bir Arap düşmanlığı üretmedi. Araplar Türk’e düşmandı. Eylemlerinden düşmanlıklarının devam ettiği de belli oluyor.

Arapların Türk düşmanlığı Emeviler ve Abbasiler döneminde de devam etti.

Türk katliamları daha önceki yazılarımızda da yazdığımız gibi 715-720 yıllarında Arap Emevi komutan Kuteybe bin Müslim tarafından yüzbinleri geçen Türk katliamları yapıldı.

Türk katliamlarında elde ettikleri her şeyi ganimet olarak, kadınları da cariye ve köle olarak kendi nüfuz ve kullanıma geçirmişlerdir. Türk kadınlarından doğan çocukların Türk olabileceği bilimsel olarak ne kadar mümkün olabilir ki?

Arapların sevgisi dini kullanıp ümmeti sömürmektir. Türk milletinin sevgisi vatan sevgisidir. İkisinin birbiriyle bağdaşması mümkün değildir. 

Arapların Türk düşmanlığı asırlardır süregelen bir kin ve öfkeden ibarettir. Osmanlı döneminde de Arapların Türk askerlerine olan kin ve öfkeleri İngilizlerden destek almak suretiyle Türk askerlerine pusular kurup katliamlarını sürdürmüşlerdir.

(x) Kaynak hurriyet.com.tr

Bir yanıt yazın

Başa Dön