İLAHİYATÇI PROF. DR. NİYAZİ KAHVECİ’DEN DİN ÜZERİNE TESPİTLER

Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ ,

İlahiyatçı, yazar, araştırmacı

 • Bu ülkede en çok satılan, en çok satın alınan fakat hiç kullanılmayan tek şey dindir. Bunu satın alan halk problemlidir! Halkın zihin yapısı problemlidir! Bu problemlerin faturasını millet olarak birlikte ödüyoruz…
 • Bu kafa birini büyütüyor, sonra da gidip kendini ona öldürtüyor.
 • Bu kafa, hastalıklı bir kafadır!  
 • Bu kafa, anakronik (çağ dışı) bir kafadır!
 • Bu kafa, şizofrenik bir kafadır!
 • On bin yıl öncesinin anlayışıyla bugünü yaşamaya çalışan bir kafadır!
 • Kiralık kapitalle kapitalizm, kiralık felsefeyle bağımsızlık olmaz!..
 • En zor iş, çağdışı insan malzemesiyle çağdaş işler yapmaya kalkışmaktır.
 • Otuz yıl sonra ya teknolojik insan olacaksınız, ya da gereksiz insan. Mesele bu kadar basit.
 • Batı’daki dinî mezhepler teolojiktir ve zihinseldir!
 • Bizdekiler ise siyasaldır!.. Meşrulaştırmak için teolojisi arkadan gelir.
 • Sünnilikte düşünmenin “d”si yoktur! Adı üstünde teamülcü!
 • Allah’tan, uygulamacı olan elin oğlu, bize teknoloji satıyor da, onu alıp kullanıyoruz.. Satmasa ne yapacağız?*
 • 150 milyar dolar ihracatımız var ama, 300 milyar dolara yakın da ithalatımız var!..
 • Bunun anlamı şudur!.
 • Bir liralık mal satıp, iki lirayla geçineceksiniz.
 • Yeraltı kaynaklarımızı sattık! Yer üstündekileri de sattık!
 • Şimdi havayı betonla doldurup onunla geçinmeye çalışıyoruz.
 • Gelin görün ki, bunu dert edinen kimse yok.
 • Şeyhlik, şıhlık kavramı, 5000 yıl önceki totemizm kavramının insana dönüşmüş halidir.
 • Bu toplumda şeyh, şıh çok, fakat tek filozofumuz yok!
 • O nedenle olguyu okuyamıyoruz.
 • Biyolojik yönden aklı bozuk insanların evliyadır diye peşlerinden koşup, “Benim hâlim ne olacak?” diye soranlarımız var!
 • Batılıları sömürgeci diye eleştiriyoruz!
 • Fakat onlar kendi insanlarını sömürmüyorlar.
 • Biz ise dışarda değil, içerde sömürgeciyiz.
 • Kendi insanımızı sömürüyoruz.
 • Buna “ ekonomik ensest ilişki” deniyor.
 • Bana göre en büyük vatan hainliği budur.
 • Adam ilâhiyat profesörü olmuş, yaptığı iş;
 • VİP cenaze namazı kıldırmak,
 • VİP umre ziyareti düzenlemek.
 • Anlayış olarak hâlâ Farabi’yi aşamamış.
 • 4000 yıl önce yaşayan Sümerler ‘in kafasına sahip.
 • Bilimin, tarihin ve sosyal bilimlerin bir felsefesi vardır!
 • O nedenledir ki, ülkemizde bir felsefe üniversitesi açılması şarttır. Buna teoloji felsefesi de dâhildir.
 • Kur’an üzerinde bütünsel bir çalışma yapmadığımız, daha açık bir ifadeyle, Kur’an’ın hedefi nedir, karakteri nedir sorularına cevap bulmadığımız sürece, 1500 yıl öncesine takılır kalırız.
 • Aklımızın çapını genişletmeden, mevcudun dışına çıkamayız!.. Biz de, (Türkçe) akıledir ve nasıl çalışır diye bir kitap yok!.
 • Oysa Batı’da binlerce var!
 • Şunu kafamıza iyice yerleştirelim. 21. yüzyılda dinsel düşünme diye bir şey yoktur, olamaz..
 • Çağımız, akılcı ve bilimsel düşünme çağıdır..
 • Bu çağda olduğu gibi, bundan sonraki çağlarda da dindar olunabilir.
 • Fakat dindar olmanın yolu, akılcılıktan ve bilimsel düşünmekten geçmelidir
 • Prof. Dr. Niyazi Kahveci,
 • İlahiyatçı, yazar, araştırmacı

Bir cevap yazın

Başa Dön