28 ŞUBAT KARARLARI NEDİR VE TAM METNİ

Kurucusu bulunduğum Yenilik Partisinin bozuk düzene karşı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir parti olarak kurulduğunu düşünmüştüm. 11.06.2022 tarihli İstanbul İl Kongresinde yaptığım konuşmamda “İmam Hatip Liselerinin, Meslek Liselerine dönüştürülmelidir” şeklindeki ifadem kabul görmeyince son bir veda konuşması yaparak parti ile olan tüm ilişkilerim 10.07.2022 tarihi itibariyle sona ermiştir.

28 Şubat Kararları Nedir ve Tam Metni

Hüseyin EKİCİ

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı

03.03.2022

Milli Güvenlik Kurulu’nun Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplanıp karar aldığı meşhur 28 Şubat Kararlarının kamuoyunca tam anlaşılamadığı kanısındayız. Konuyla ilgili ulusal birçok gazetemiz, medya, köşe yazarlarımız bunu çok açık bir şekilde yayınladılar. Ancak ne yazıktır ki toplumumuzda okuryazar değil okuyup incelemeyen o kadar çok kesim var ki… Ülkemizde yayınlanan gazete ve dergilerin tirajlarından da bunu anlamak mümkündür.

Ne zaman halkımız kendi okuyup irdelerse gerçekleri daha iyi görecektir. Maalesef televizyonlardan dinledikleriyle yetinen, internet üzerinden yüzeysel bakan milyonlar şunu göremiyor. Medyanın büyük bir bölümü siyasal iktidarın sözcülüğünü yapmaktadır. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda büyük çapta okumaktan ziyade görsellik ön plana çıkmaktadır. Bizim bu yazımızın bile sonuna kadar okunup okunmayacağı konusunda endişelerimizin olduğu gibi.

Dilimize pelesenk ettiğimiz 28 Şubat 1997 tarihli kararların bile içeriği hakkında yeterince bilgiye sahip olunmadığı veya her şeyin çabucak unutulduğu kanaatindeyiz.

Bilinse ki 28 Şubat Kararları sonucunda bugünkü AKP iktidarı doğdu ve onlara yaradı.

Bilinse ki 28 Şubat Kararları ile rüyalarında görseler vekil, bakan v.s dahi olamayacaklar bugün iktidardalar…

Bilinse ki bu 28 Şubat Kararları sonucu mağdurları oynayarak AKP iktidara gelmiş ve AKP iktidarıyla Türkiye’de bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Rejim değiştirilmektedir.  Yasama – Yürütme – Yargı tek elde toplanmıştır. Ordu bertaraf edilmiş, medya tümüyle ele geçirilmiştir.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu tümüyle geriye doğru bir dönüşüm içerisindedir.

Aydınlarımız sürekli uyarıda bulunmaktadır. Halkımızın biraz daha uyanık olması gelecek kuşaklarımıza bırakacağımız mirasımızın kan ve gözyaşı olmaması açısından önemlidir.

28 Şubat Kararları bahane edilerek ülkede yaratılmak istenen kaosun nelere mal olacağı kestirilememektedir. Bu nedenle 28 Şubat Kararları hakkında iyi bilgiye sahip olmak bile bu oyunun bozulmasının başlangıcı olabilir.

Nedir bu 28 Şubat kararları?

28 Şubat Kararları maddeleriyle tümüyle aşağıdadır.

Bu kararların hangisine muhalefet ederek yalnız komutanlar tutuklanmaktadır. MGK üyelerinin Erbakan hariç tümü hayattadır. Komutanlara yapılan saldırılar büyük bir haksızlıktır.

28 Şubat kararları olmasaydı bugünkü siyasal iktidar da olmayacaktı. Siyasal iktidar ve yandaşlar bir eli yağda, bir eli balda ve Atatürk Türkiye’sinin ortadan kaldırılmasında el ovuşturup zevkten dört köşe olmaktadırlar.

28 Şubat Kararlarını virgülüne kadar aynen yayınlıyoruz. Umarım bunu herkes tekrar tekrar okuyup ne olduğunu anlamaya çalışır.

Millî Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına Ek-A (rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler)

 1. Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4’üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
 2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.
 3. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:
 4. 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
 5. Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 6. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.
 7. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.
 8. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.
 9. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.
 10. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmemelidir.
 11.  TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.
 12. Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.
 13. Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.
 14. T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası‘na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.
 15. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır.
 16. Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.
 17. Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.
 18. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.
 19. Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.
 20. Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir.

28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK Kararı’nın Eki’dir.

BU MADDELERİN HANGİSİNE KARŞISINIZ?

Bir yanıt yazın

Başa Dön