ÜLKEMİZE GELEN GÖÇMENLERİN EKONOMİYE ZARARLARI

https://twitter.com/hashtag/yenilikpartisi?src=hashtag_click

İşsizliğe Yönelik Etkiler

Suriyeli sığınmacıların Türkiye ekonomisine ilişkin bir diğer etkisini ‘’işsizlik’’ başlığı altında inceleyebiliriz. Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başladığı 2011 yılından itibaren ülkedeki işsizlik oranında hızlı bir artış meydana gelmiştir. 2016 Eylül’de %10,3’ten %11,3’e ilerleyen işsizlik oranı, 2017’nin başında %12’ye kadar çıkmıştır. TÜİK’in işsizliğe dair son verilerinde ise bu oran %10,2’dir.

Suriyeli sığınmacıların iş piyasalarına olan farklı sonuçlara ulaştığı görülmektedir.  Yoğun göç alan illerde işsizliğin göç almayan bölgelere göre %0,77 oranında yükseldiği, iş gücüne katılımın ise %1,03 oranında düştüğü görülüyor.   Suriyeli sığınmacı sayısının yoğun olduğu bölgelerde işsizliğin yüksek olduğu, kayıtlı ve kayıt dışı istihdamın da azaldığı hesaplanıyor. Mülteci kamplarına yerleştirilen Suriyelilerin %85’ten fazlası çalışmak için kamplardan ayrılmış durumda. Ayrıca 2016’nın Ocak ayına kadar Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de çalışması için gerekli düzenleme yapılmamıştı. Bu sebeplerle Suriyeliler başta tarımda ve küçük çaplı işletmelerde kaçak yollarla ucuz işgücü olarak çalıştırılmıştır.

Ülkemize gelen göçmenler, ucuz ücretlerle çalıştırılmakta, sosyal güvenlik altına alınmadan kaçak olarak çalıştırılmaktadırlar. Üretim yapılan alanlarda kalite düşük, tecrübesiz, bilgisiz eleman olarak göçmenler kullanılmaktadır. Buda iş kalitesinin düşmesine ve kendi ülkemiz insanlarımız, üniversite mezunlarımız iş bulamamakta halkımız sefalet içinde yaşamaktadır.

2016 Ocak’ta ise Türkiye’de ikamet eden ve çoğunluğu Suriyeli olan sığınmacılara belli koşullarda çalışma izni verilmesini sağlayan Başbakanlık genelgesi yayınlandı. Bu durum Suriyelilerin Türk ekonomisi içerisindeki çalışma koşullarını iyileştirmiş ve sayılarının artması sağlandı.

Afgan göçmenler akın akın Türkiye’ye geliyor… Sayıları neden bir anda arttı?

İran üzerinden Türkiye’ye ulaşan Afgan göçmen sayısı son 2-3 ayda arttı. Göçmenler çoğu zaman yürüyerek, Iğdır, Ağrı, Van üzerinden Türkiye’ye geçiyor. Yüzlerce göçmen de Erzurum’daki geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde kayıtlarını yaptırıyor.

Peki, göçmen sayısındaki bu artışın nedeni ne?

İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır son 3 ayda İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afganların sayısının 20 bini bulduğunu ve göçmenlerin çoğunun İran’da yaşayanlardan çok doğrudan Afganistan üzerinden geçen yeni göçmen dalgası olduğunu söylüyor.

Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3,5 milyon, diğer ülkelerden Türkiye’ye sığınanların toplam sayısı da 365 bin. Afganlar, Türkiye’de Suriyelilerden sonra kayıtlı resmi sayı olarak en büyük ikinci göçmen grubu göçün nedenleri;

İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Çorabatır, “Afganistan’da insanlar işsiz, fakirleşme artıyor, temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekiyorlar. Halkın da mevcut Afgan hükümetine karşı güveni azalıyor. İnsanların ümidi hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak azalıyor..

Araştırmaya göre ülkeyi terk edenlerin birinci sebebi ülke içindeki güvensizlik, IŞİD ile Taliban’ın saldırıyla oluşan şiddet ortamı. Araştırmaya katılanların yüzde 54.5’i de ülkeyi terk etme istekleri olarak işsizliği gösteriyor.

#Yenilikpartisi

#Semahat Ceyhanlı

Bir yanıt yazın

Başa Dön