TÜRK VE TÜRK’LÜK NEDİR ?

Ebru ÖZTÜRK

Hani o türbesi taşınan Süleyman Şah var ya!

Diğer adı “Gündüz Alp” tir.

Kaya Alp’in oğludur.

Ertuğrul Gazi’nin Babası,

Osman Bey’in de dedesidir…

Ha bu Arada Osman beyin adı da Osman değil, Türkçe “Ataman” dır…

Oğuzun Kayı Boyundandır ve aslı, nesli Türk’tür.

Neden Osman denmiştir peki bilir misin?

Osmanlının manevi kurucusu ŞEYH EDEBALİ ona Devlet kurma nişanı olarak üzerinde IYI damgası olan kılıcı Türkün töresi gereği vermişti ya…

İşte o kılıcı Hz. Osman’a Kayılar’dan Süreyci kabilesi reisi, aynı zamanda Kabe’nin hizmetkarı Osman Bin Talha yapmıştır…

Üzerine de bağlı Bulunduğu Türk Boyunun damgasını, IYI damgasını vurmuştur.

İşte o kılıç var ya o kılıç!

Osman Bin Talha’nın, Hz. Osman’a yaptığı o kılıç…

Hz. Osman’dan Hz. MUHAMMED’e Ondan da Hz. HÜSEYİN’e geçmişti.

(Hz. Hüseyin’in eşi Şehribanu bir Türk Prensesiydi.)

HZ. HÜSEYİN, Kerbela da kendini kurtarmaya gelen Türk süvarilerine vererek onların eliyle, Zeyneli Abidin ile birlikte, Horasandaki Türk Kağanı Şehri Banu’nun ağabeyi, Zeyneli Abidinin Dayısı İstemi Yabguya armağan olarak göndermişti.

Bu kutlu kılıç, TÜRK Kağanından da, Piri Türkistan Hace Ahmet YESEVİ’ye geçen kutlu kılıç, Hace Ahmet Yesevi’nin talebeleri eli ile elden ele Şeyh Edebali tarafından Kayı Beyi Ataman’a Devlet Kurma nişanı olarak verilmiş, adına da Osman denmişti…

Bakma Ataman’ın Osman olduğuna, Ataman kanıyla canıyla, yaşantısıyla, kuruduğu devlet, TÜRK töresi üzerine kurulmuştur. Osmanlı Devleti bir Türk Devletidir…

Diriliş Osman’ı seyredip kendini Ertuğrul Gazi yerine koyan,

onun elbisesini giyerek eline aldığı kılıcı televizyonun önünde sallayanlara hatırlatayım dedim.

İşte üzerinde IYI damgası olan o sırlı kılıç Merak ediyorsan İstanbul Topkapı Sarayındadır…

Kaynak mı, istiyorsun Prof Dr İLBER ORTAYLI’dan dinleyiver…

Zahmet olmazsa araştır okuyuver…

Hani, Murat Hüdevandigar var ya Orhan Beyin oğlu, Kara Osman (Ataman’ın) ın torunu, Birinci Murat Hüdevandigar, Anadolu TÜRK Selçuklu Devleti Hassa ordusu örnek alınarak Yeniçeri Ocağını kurdu.

Piri Türkistan Hace Ahmet Yesevi’nin talebesi HACE BEKTAŞİ VELİ den yol (el) icazeti almış Yeniçeri Ocağını kurmuştu.

Bilmiyor inanmıyorsanız bunu da araştırıverin.

Türklük şuuru ile yetiştirilen Yeniçeriler ile dünya ya diz çöktürmüştü.

Hani Kanuni Sultan Süleyman var ya!

Gavurların “Muhteşem Süleyman” dedikleri…

Dedesi Fatih gibi adaletli…

Adaletin timsali olduğu için Almanya’nın Nürnberg Adalet Sarayına heykeli dikilen…

Hani bir Fatih Sultan Mehmet var ya!

Çağ açıp, çağ kapayan.

Peygamberin övgüsüne mazhar olan, Türkçe konuşan, Türkçe yazan Türk…

Zamanın en ileri teknolojisine sahip dehası.

Hani bir Atatürk var ya!

İşgal edilmiş, namusuna göz dikilmiş bir ülkeyi kurtarıp ülkesini muasır medeniyetin üstüne taşıyan, tarihe altın harflerle adını yazdıran tarih yapan Büyük Başbuğu Atatürk, Bozkurt Türk…

Bunlar gerçek, dizi değil.

Kimseye boyun eğmediler.

Savaştılar.

Başka ülkelerin mandası-boyunduruğu altına girmediler…

Kimsenin emri altına girmediler…

Türklüğü reddedip Osmanlının bozulduğu, o çöküş dönemine öykünen, Yeni Osmanlıcılara hatırlatayım dedim…

Onlar Gavur “Osmanlı” demez, “Türkler” der…

Yeni Osmanlıcıların Onların savaşı hep Türklerle olmuştur.

Böyle yazarlar…

Tarihin hıncını da Türklerden çıkarmaya çalışırlar…

Kendini Yeni Osmanlıcı diye şereflendiğini zannedenlere hatırlatayım dedim.

Osmanlı’nın Mehteri vardı.

Hepsinde Türk Milletinden,

Türklükten bahsederdi.

“Göktürkler, Uygurlar Oğuzlar,

Peçenekler…

Türkün tarihine bin bir zafer ekler”

“Türk Milleti, Türk Milleti,

aşk ile sev milliyeti”

“Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar”

“Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türkün savaşları geliyor akla”

“Ceddin; deden,

Neslin; baban,

Hep kahraman Türk milleti”

Hepsinde Türk kokar, Türklük kokar…

Hem öyle, hem böyle olunmaz…

Sizinkini bilmem ama bizim atalarımız Türk’tü…

Ben babama sormadım, babam da büyük dedesine sormadı. “Ben Türk müyüm, değil miyim!” diye…

Türk olmak şereftir bizler için.

Hani biz “Türk” kabul ettiğimiz halde kendini Türk hissetmeyen,

“Türküm” diyemeyen, Türklüğü “ırkçılık” olarak nitelendiren,

Türk insanını Türkiye’de yaşayan 36 etnik gruptan biri sayanlara hatırlatayım dedim…

Hem öyle, hem böyle olunmaz…

Türk Devşirilmez..!

Devşirmeler bilsin..!

İstedim…

Peki, bu devşirmeler ne zaman ortaya çıktı?

Kısaca anlatayım…

Osmanlı Devletinin Kuruluş felsefesi itikadı yolu Türk İmam Maturidinin akıl, bilim, ilim yolunu terk etmesi ile oldu.

Maturidiliği terk edip Arap Nakilci, hikayeci Imam Eşari’nin yolu devleti yönetme yolu İslami felsefe olarak kabul edildi. İşte o zaman gerileme başladı.

Sonunda da Osmanlı Devleti yoldan çıktı yıkıldı. Yerine yeni TÜRK devleti Türk Töresince kuruldu…

Mustafa Kemal ATATÜRK’e Sakarya Meydan Savaşı sonrası Türkistan’dan gelen Üç Kutlu Kılıç ve Altın yaldızlı el yazması Timur’un KURAN’ı Kerim’inin getirildiğini biliyor musunuz?

Bu iki kılıç ve KURAN’I Kerim’inin müzede bir diğerinin kayıp olduğundan haberiniz var mı?

Oğuz Kağan’dan bu güne kadar gelen kutlu kılıcın ortaya çıkmasını bekliyoruz…

Tarihte hiç bir olay tesadüfen gerçekleşmez…

Türkün töresi DÜNYA durdukça var olacaktır.

TÜRK devletsiz asla kalmayacaktır

Bir cevap yazın

Başa Dön