Türk Siyasi Hayatımızda Güzel Şeyler de oluyor

TÜRK SİYASİ HAYATIMIZDA GELECEĞE UMUT VEREN GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR

Kurucusu bulunduğum Yenilik Partisinin bozuk düzene karşı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir parti olarak kurulduğunu düşünmüştüm. 11.06.2022 tarihli İstanbul İl Kongresinde yaptığım konuşmamda “İmam Hatip Liselerinin, Meslek Liselerine dönüştürülmelidir” şeklindeki ifadem kabul görmeyince son bir veda konuşması yaparak parti ile olan tüm ilişkilerim 10.07.2022 tarihi itibariyle sona ermiştir. Hüseyin Ekici

Hüseyin EKİCİ

Yenilik Partisi
Kanaat Önderleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

GÜVERCİN, TURNA VE ALBATROS KUŞU BENZERLİKLERİ

GÜVERCİN KUŞU: Tarihten gelen simgesel misyonu: Sevgi, Kardeşlik ve Barıştır. Siyaset hayatımıza Demokratik Sol Partinin amblemi ve Bayrağı olarak girdi.

TURNA KUŞU: İslam Dininde ve Alevi inancında Turna Kuşu Saflığın, bereketin, mutluluğun, refahın müjdeleyicisi olarak sayıldığı gibi temizliğin, vefanın, sadakatin, sabrın, özgürlüğün ve de onurun simgesi olarak da görülmektedir. Siyasal olarak simgesi yoktur ama inançsal anlamda simgesi köklü olarak yerleşmiştir.

ALBATROS KUŞU: Cesaretin, Özgürlüğün, Barışın ve Sadakatin simgesidir. Albatros Kuşu ve Turna Kuşu yaşamlarında tek eşliliği seçmektedir. Diğer özellikleri hemen hemen Güvercin ve Turna Kuşu ile örtüşmektedir. Siyasi yaşamımıza Yenilik Partisinin amblemi ve Bayrağı olarak girmiştir.

GÜVERCİN

Güvercin semavi dinlerde her zaman Evrensel Barışın Simgesi olmuştur.
Tevrat’a göre Nuh Tufanında gökte beliren bir güvercin gagasında zeytin dalı ile gelir. Bu tufanın bittiğinin işareti olarak kabul edilir.

Hristiyanlık Dininde Güvercin Kutsal Ruh olarak anlatılır. İncil’e göre Yahya Peygamber tarafından vaftiz edilen Hz. İsa’nın başına Kutsal Ruh’un Beyaz Güvercin olarak konduğu anlatılır ve Güvercin Kutsal Ruh’un temsilcisi olarak kabul edilir.

İslam Dininde Hz Muhammedin Kureyşlerden kaçarken sığındığı mağaranın girişi örümcek ağı ile örülmüş ve içerisinde güvercin yuvası yapmıştır. Bu görüntü Peygamberin mağarada olamayacağı ihtimaliyle kurtulmasını sağlar. Bu nedenle Güvercin İslam Dinine göre aileye bağlılığın, insanlar arasındaki sevgi ve barışın bir simgesi olarak kabul edilir.
Alevi Bektaşi inancına göre ise, Hacı Bektaş Veli’nin Barışın simgesi ve dünyanın en mazlum hayvanı olan güvercin donunda Sulucakarahöyük’e geldiğine inanılır. Güvercine bu nedenlerle hiçbir zaman dokunulmaz.

GÜVERCİN SİYASİ SİMGE OLMUŞTUR

14 Kasım 1985 tarihinde Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti (DSP) Evrensel Barışın Simgesi olan Güvercini Amblem ve Parti Bayrağı olarak kullanmıştır. Halen DSP tarafından mavi bayrak içinde beyaz güvercin olarak kullanılmaktadır.

TURNA KUŞU

Alevi Bektaşi inancına göre Turna önemli bir figürdür. Şiirlerinde, deyişlerinde, duvazlarında Turnalar Pirlerine selam gönderme aracıdır. Cem törenlerinde ve Semahlarında Turnaların estetik dansları bu nedenle huşu ile kullanılmıştır.

Turna Kuşu Saflığın, bereketin, mutluluğun, refahın müjdeleyicisi olarak sayıldığı gibi temizliğin, vefanın, sadakatin, sabrın, özgürlüğün ve de onurun simgesi olarak da görülmektedir. Bu gibi nedenlerle insanlar genelde turna kuşlarına ilişmezler ve yuvalarına ellemezler. Turnalar çoğu kez sadakatte insanlara örnek olmuş hayatlarında tek bir evlilik yapmış bir kuştur. Çiftlerden hangisi önce ölürse ölsün bir daha başka bir turna kuşu ile çiftleşmezler.
Turna kuşu Anadolu kültüründe gerek geçmişte ve günümüzde kutsal bir kuş türü olarak değerlendirilir.

Anadolu kültüründe turna figürleri önemli yer tutmaktadır. Turnanın kültürel açıdan bilinen M.Ö 12.000 li yıllara dayanan Göbekli Tepe’ye kadar uzandığı kazılardan çıkmaktadır.

Günümüzde Alevi-Bektaşi kültüründe önemini Hz. Ali’nin sesi olarak ve Cem’de Turna Semahı olarak korumaktadır. Biyolojik açıdan gerek morfolojik özellikleri, gerek davranışsal olarak üreme döneminde sergilediği kur dansı ve destansı göçü türün diğer kuş türleri arasında ilgi çekici türlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Göç esnası V şeklinde uçarlar.

Halk edebiyatında ise masallarda, deyişlerde ve Aşık Kültürü kapsamında sayısız şiirde figür olarak yer almıştır. Dini bir obje olarak, bilinen insanlık tarihinin hemen her döneminde kutsal mertebesinde değerlendirilmiştir.
Turnaların diğer bir ilginç özellikleri ise, çiftleşme yapacakları zamanlar da birbirlerini etkilemek için çeşitli ilginç hareketler de bulunurlar. İki adet yumurta yumurtlarlar. Eşler kuluçka zamanların da sırasıyla kuluçkaya yatarak bir birlerine yardımcı olurlar.

ALEVİ İNANCINDA KUTSAL BİLİNEN TURNA KUŞU

Alevilikte güvercin ve turnaların kutsal olduğuna inanılır. Bu kuşlar, Alevilerin simgesi olan özel folklor danslarında uyguladıkları figürler arasında önemli bir yer alır. Ayrıca Turnalar Semahı olarak bilinen semah özellikle de Hz. Ali’yi temsil ettiğine inanılır ve turnaların normal bir kuş olmadığı yeğlenir. Dünyanın birçok yerinde bu inanca mensup ülkeler vardır. Örneğin Japonya gibi.

ALBATROS KUŞU

Cesaretin, Özgürlüğün, Barışın ve Sadakatin simgesidir. Güvercin ve Turna Kuşlarının ortak özelliklerini Albatros Kuşlarında da görmekteyiz.

Tek ayrım noktaları güvercin ve turnaların karada yaşamış olmalarıdır. Albatros Kuşları ise açık deniz kuşlarıdır. Albatroslar suda uyurlar. Bütün besinlerini su içinden karşılarlar. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler. Suda uyuyan ve su üzerinde beslenen albatros kuşları sadece yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak amacı ile kıyıya çıkarlar. Dişi albatros kuşları senede sadece bir kere yumurtlarlar.

Albatros kuşunun eşleri birbirlerine son derece saygılıdır. Saatlerce birbirlerine kur yapıp sevgi gösterisinde bulunabilmektedirler. (Bu özellik Turna kuşlarında da mevcuttur)

Hayatının ilk senelerini uzun bir süre tek başına geçiren Albatros kuşları, yeterli erişkinliğe varana kadar yalnızdır. Eşine olan sadakatiyle bilinen Albatros, Kendisine uygun eşi bulduktan sonra ise ömrünün geri kalanını yalnızca eşiyle birlikte geçirir. Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmendir. Saatlerce birbirlerine kur yapıp sevgi gösterilerinde bulunurlar. Bu da kanatlarıyla son derece heybetli olan bu kuşların aslında narin ve kibar yanlarını göstermektedir.

Dişi albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. 80 günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu 8-9 ay sindirilmiş besinleri gagasına kusarak beslerler.

Albatroslar uzun ömürlü kuşlardan olup genel olarak yaşam süresi 30 yıl olmakla birlikte bazı türlerinin 60 yıl kadar yaşadığı tespit edilmiştir.

Albatroslar yaklaşık olarak 3-4 yaşında erginleşir ve 6-7 yaşlarında yuva kurarlar. Kanatlarının 4 metreye varan uzunluğu ve büyüklüğü sebebiyle çok uzun süre kanat çırpmadan gökyüzünde süzülebilmektedirler. Albatros kuşları genelde beyaz renklidir. Yalnız kanatları siyahtır.

Albatroslar dünya üzerinde en uzun süre uçuş yapabilen hayvanlar arasındadır. Çünkü hayatlarının büyük bir kısmını açık denizlerde geçiren bu kuşlar saatlerce hiç kanat çırpmadan havada kalabilirler. Hatta çok az enerji ile günlerce havada kalabilirler.

YENİLİK PARTİSİ’NİN KURULUŞU ÖNEMLİ GÜNLERE DENK GELMEKTEDİR.

1- Yenilik Partisi rastlantı mı yoksa ilahi bir durum mu onu bilemem. Kuruluş Tarihine denk gelen Haziran ve Temmuz ayında Atatürk’ün Silueti Ardahan Damal İlçesi’nde iki ay süre ile doğmaktadır.
2- 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tapusunun alındığı tarihtir.
3- 20 Temmuz 1974 Tarihinde Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Kıbrıs Barış Harekâtının yıl dönümüdür.
4- Yenilik Partisi 20 Temmuz 2020 tarihinde Ardahan Milletvekili Öztürk YILMAZ tarafından kurulmuştur.
5- Yenilik Partisi Cesaretin, Özgürlüğün, Barışın ve Sadakatin simgesi olan ALBATROS KUŞU simgesini amblem ve parti bayrağı olarak kullanmayı tercih etmiştir.

Yenilik Partisinin kuruluş tarihi aşağıda özetle sıraladığımız günlere denk gelmesi önemlidir.
• Atatürk Silueti Ardahan’dan doğmuştur. Öztürk Yılmaz da Ardahan doğumludur.
• Lozan Antlaşması ile mazlum ülkeler Türkiye Cumhuriyetini örnek almıştır.
• 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı olmuştur.
• 20 Temmuz 2020 tarihinde Albatros Kuşu “Cesaretin, Barışın ve Sadakatin” simgesi olarak Yenilik Partisi ile can bulmuştur.

Son Sözümüz Şudur: Öztürk Yılmaz Bey’in gençliği, politik ve diplomatik deneyimleri kurulacak örgütlerin dinamizmi birleşince iktidar yolunun açılması neden olmasın?

Bir yanıt yazın

Başa Dön