TAM BİR BAŞARISIZLIK İTİRAFI: REFORMLAR

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KEMAL ABDULLAHOĞLU

AÇIKLANAN REFORM PAKETİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME YAPTI:

TAM BİR  BAŞARISIZLIK İTİRAFI: REFORMLAR

Gelişmiş demokrasilerde herhangi bir sorun yada alanda yönetimin reform kararı

önemsenir. Hem yazılı görsel medyada hemde toplumun tüm kesimlerinde aylarca

yankılanır, konuşulur.

Ya Türkiye’de?

18 yılda 21 reform paketi açıp kapayan  AKP iktidarları, her sıkıştığında hemen

bir reform paketi açıklayıp halka adeta mavi boncuk dağıtmayı ve böylece

sıkıntılı, bunalmış geniş kesimleri sakinleştirme yolunu seçti.

Geçen hafta sayın AKP Genel Başkanının açıkladığı reform paketi son 

18 yılda AKP’ nin hangi alanlarda başarısız olduğunu ilk elden kabul ve itiraf 

niteliğinde olduğu için ayrı bir önem taşıyordu.

Bir saat 15 dakika süren Ekonomik reformlar ve Destek Paketi sunumu 2018

de açıkladıkları paketle ilginç şekilde ciddi benzerlikler de taşıyordu.

Bizzat AKP Genel Başkanı reformları madde madde açıklarken o konulardaki

sorunları çözmek için neler  yapacaklarını da anlattı.Yani o konularda tümüyle

başarısız olduklarını kabullenmiş ve  itiraf etmiş oldu.

Şimdi konuyu birkaç örnekle somutlaştıralım:

Sayın AKP Genel Başkanı:

”İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için Kamuda tasarruf anlayışını 

yaygınlaştıracağız ” dedi.

Anlamı şu: Bugüne dek bu konuda ipin ucunu da, ölçüyü de çok kaçırdık. 

Yapılan israf büyük rakamlara ulaştı, dayanılmaz çizgiye geldi.

Bu yüzden artık israftan kaçınmaya başlayacağız.

”Kamu ithal ürün kullanımını azaltacağız” dedi.

Anlamı şu : Onca yıl yoğun ithal ürün kullandık , bu kapsamda çok da döviz 

harcadık ve bütçeler sıkıntıya girdi ama artık ithal ürün kullanımını azaltacağız.

” Döviz borçlarının toplam borç içindeki payını düşürüyoruz” dedi.

Anlamı şu : Onca yıl devleti sürekli borçlandırdık, üstelik büyük bölümü dövizle borçlanma

şeklinde oldu. Ama şimdi dövizler suyunu çekiyor ve kısa vadeli dış borç ödemeleri kapıda.

Önlem alacağız ve TL ile borçlanmayı tercih edeceğiz.

”Enflasyonu hedefimiz olan tek haneli rakama çekeceğiz ” dedi.

Anlamı şu: Onca yıl özellikle seçim önceleri hep böyle söyledik, sözler verdik ama 

bunu şu ana dek  hiç başaramadık. Hayat pahalılığı sürekli arttı.

Yeni dönemde enflasyonu aşağı çekeceğiz. Umutlarınızı yitirmeyin.

”Tarımsal üretimde öngörülebilmeyi artırmak için sözleşmeli tarım mekanizmaları

geliştireceğiz ” dedi.

Anlamı şu: 18 yıldır tarım ve hayvancılıkta bir arpa boyu ilerleyemedik,

hatta geriledik ve samandan buğdaya birçok üründe ithalata mecbur kaldık. 

Şimdi bu yeni yöntemle tarımda başarılı olacağız.

”Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerini aşağı çekecek politikalar

tahkim ediyoruz ” dedi.

Anlamı şu: Yıllardır ekonomi yönetiminde yaptığımız  yanlışlar sonucu ülkenin 

uluslararası finans piyasalarındaki  yüksek risk durumu yüzünden, dünyanın en 

yüksek maliyetli borçlanma zorunluluğumuz oluştu. Yüksek faizli borçlanma 

bir devlet maliyesi için sürdürülebilir bir durum değildir. Bu durumu düzeltmek 

için yeni politikalar oluşturuyoruz.

”Üretimde verimlilik artışı sağlayacağız” dedi.

Anlamı şu: 18 yıl bu konu yani üretim ve buna bağlı  istihdam bizim ilgimizi pek

çekmedi. Ama şimdi duvara çarpınca üretim verimliliğinin önemini anlamaya başladık.

Gereğini yapacağız.

”Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak: Yatırım, İstihdam, Üretim ve İhracat ” dedi.

Anlamı şu : 18 yıl bu konulara pek önem vermedik nerdeyese tümüyle ithalata 

dayalı bir ekonomi uyguladık ama deniz bitti kara göründü.

Yeni dönemde  bu dört konuya  ağırlık vereceğiz.

”İnşallah Yeni  sivil Anayasa ile ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız ” dedi.

Anlamı şu : 

Daha 2 buçuk sene önce Anayasayı ve sistemi değiştirdik ama bazı 

şeyleri atlamışız. Mevcut Anayasa gereği 3. cü kez aday da olamıyoruz. 

% 50 +1 oy da Kaf dağlarının öbür  ucunda. O halde yeni bir anayasa ile bu 

engelleri aşacağız ve adına da sivil anayasa diyeceğiz.

”Gıda kayıp ve israfının azaltılması için harekete geçiyoruz ” dedi.

Anlamı şu:

On sekiz yıl bu konuya ayıracak vaktimiz olmadı, zaten ülkede ne olup

bittiğinin farkında da değildik. Bu kayıp ve israfı yeni fark ettik.

18 yıl sonra şimdi bu amaca yönelik harekete geçiyoruz.

”Fiyat İstikrar Komitesi, Piyasa Gözetim Kurumu , Ekonomi Koordinasyon

kurulu, Finansal İstikrar Komitesi kuruyoruz ” dedi.

Anlamı şu: Bu konularda  zaten hep var olan kurum ve kuruluşlar görevlerini

yapmadılar onca yıl, şimdi onları bir de  kendime bağlayarak yeniden 

yapılandıracağız.

Reform diye 18 yılda 21.ci kez halka  sunulan paketten sadece üç beş örnek

vermekle yetindim.

Sadece verdiğim bu örnekler bile bir iktidarın uzun iktidar sürecinde

kendi başarısızlığını açık ve net bir şekilde itiraf edişinin açık somut 

bir belgesi olma niteliğindedir.

AKP nin ülkeyi getirdiğ nokta kesinlikle süpriz değil, çünkü Dünya’ ya bakış

ve genel görüşleri ne günceldir nede çağdaş. 

Hiç bir zaman da olmamıştır.

Bugün gelinen noktada, olan büyük halk kesimlerine olmuştur. Parası pul, 

satın alma gücü yerlerde. İşsizlik, yoksulluk, geleceğe güvensizlik diz boyu.

Üzücü olan işte  bu !

Tek teselli ise demokrasilerde daima bir çarenin olması.

Çare ve çözüm:

İlk Genel Seçimde YENİLİK PARTİSİ ‘nde..!

Bir yanıt yazın

Başa Dön