Ord. Prof. Dr. Halil İNALCIK’dan Kemalizm Dersi

Osmanlıyı sabote edenler şeyhülislamlardı. Yıkılmasının en büyük sebebi de onlardır.

Avrupa bilim ve teknolojide devrim yaparken, Osmanlıda Takiyüddin’in Rasathanesi meleklerin bacaklarına bakılıyor diye şeyhülislamların fetvası ile 22 Ocak 1580’de top atışı ile imha edilmiştir.

Ord. Prof. Dr. Halil İNALCIK, Osmanlı’yı fetvaları ile şeyhülislamların gerilettiğini , ateşli silahlarda Avrupa’nın gelişmesi ve yivli tüfekleri icadını anlatmıştı. Avrupa o icatları yaparken rasathane yerinde yeller esiyordu.

Osmanlıyı yıkanlar işte o şeyhülislamlardır.

Yunan, 1820lerde 50 binden fazla Türkü boğazlarken Osmanlı neredeydi ?Yoktu zira İngiliz ve Ruslara gıkını çıkaramadı. Daha geriye gidelim . Osmanlı Rus savaşında Ruslar Özi Kalesi’ni kuşatarak 20-25.000 Türk’ü katlettiler. (17 Aralık 1788) Osmanlı neredeydi?

Siyonizmin ekmeğine yağ ve bal süren ise Yahudi tefecilerden faizle borç alan ve Filistin’de toprak satışı yapan II. Abdülhamit’dir.

 II. Abdülhamit döneminde Edmond James de Rothschild, Rusya’dan gelen Yahudiler için Osmanlı’dan toprak satın almaya başladı. Rothschild Ailesi, çeşitli yollarla 1882-1918 arasında Filistin’de yaklaşık 500 bin dönüm arazi satın aldı. (Mustafa Balcıoğlu, Sezai Balcı, Rothschıldler ve Osmanlı İmparatorluğu, 2. bs, s. 211,215,216, 218,389,421).

II. Abdülhamit kâğıt üzerinde yasaklamasına rağmen, 1882-1900 arasında yaklaşık 20 bin Rus Yahudisi Filistin’e yerleşti. Rothschild Ailesi, II. Abdülhamit döneminde Filistin’de çok sayıda Yahudi kolonisi kurdu. Öyle ki Edmond Rothschild, Filistin’de kurduğu 40 yerleşim yeri için “Yishuv’un Babası” unvanını almaya hak kazandı. II. Abdülhamit döneminde, 1876-1908 arasında Filistin’deki Musevi, nüfusu tam üç kat arttı. (Balcıoğlu, Balcı, s. 237-252, 414, 508).

II. Abdülhamit, Rothschild Ailesinden 1891’de 6. 316.920 sterlin ve 1894’te de 8.212.340 sterlin borç aldı. Yüzde 4 faizli bu borçlar 60-61 yılda geri ödemeliydi. Osmanlı’ya borç veren Rothschild Ailesi, bir taraftan -yasak olmasına karşın- Filistin’den toprak satın alırken, diğer taraftan II. Abdülhamit tarafından nişanlarla, hediyelerle ödüllendirildi. (Balcıoğlu, Balcı, s. 507).

Kemalizm dersi ; İşgal yıllarında İngiliz, Fransız ve Yunan, Mustafa Kemal’in etrafında kenetlenip vatan ve namus mücadelesi veren milliyetçilere Kemalist derdi. Yani Kemalizm, vatan ve namus savaşı verenlere verilen addır.

Kemalizm’den rahatsız olanlar Kurtuluş Savaşından da rahatsız oluyor demektir.

Bir yanıt yazın

Başa Dön