MUSTAFA KEMAL PAŞA GÜNLÜĞÜ/15 HAZİRAN

Kazım BALABAN

15 Haziran 1915 :

Mustafa Kemal, 19 Tümen Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin (Çalışlar) Bey hakkında, rütbe yükselmesi için gönderdiği öneri yazısında, “Ciddi, geçimli, muktedir, cesur, tecrübe kazanmış. Tümen Komutanlığı’na aday olabilir” dedi.

· 15 Haziran 1916 :

2. Ordu Karargâhının Diyarbakır’da kurulması üzerine, Mustafa Kemal Paşa’nın komuta ettiği 16. Kolordu Karargâhı, Diyarbakır’dan Silvan’a nakl edildi. Kemal Paşa da ertesi günü Diyarbakır’dan ayrılarak Silvan’a geldi.

· 15 Haziran 1917 :

Doğu Anadolu’da görevde olan Mustafa Kemal Paşa, Sekerat’tan Elaziz’e (Elazığ) geldi. Mustafa Kemal Paşa burada Kafkas Ordular Grubu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ve Elaziz (Elazığ) Valisi Mithat Bey tarafından karşılanıp Grup Karargâhına getirildi. Başkomutan Vekili EnverPaşa, Ahmet İzzet Paşaya telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa ile beraber, kendisiyle buluşmak üzere Halep’e hareket etmelerini istedi.

· 15 Haziran 1919 :

Yeni hazırlanan talimatla 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğinin adı değiştirildi ve 3. Ordu Müfettişliği adını aldı. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olan Mustafa Kemal Paşa da 3. OrduMüfettişi unvanını aldı.

· 15 Haziran 1919 :

Mustafa Kemal Paşa Amasya’dan, Kâzım Karabekir’e çektiği telgrafta, “13. Kolordu’ya kaldırma emri verilse bile bunu uygulama ve yerine getirmenin geciktirilmesi lüzumunu Cevat Paşa’ya yazdım. Hükümetin her teklif ve müdahale karşısında, direnme gösteremeyişi cidden üzüntü verici ve şaşırtıcıdır” dedi.

· 15 Haziran 1919 :

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a davet sebebini açıklayan telgrafında, “…İngilizler, İstanbul’a getirilmeniz hakkında istekte bulundular” dedi. Ayrıca, aynı gün Mustafa Kemal Paşa’ya çekilen 2. bir telgrafla İstanbul’a davetin Hükümet kararı olduğu bildirildi.

· 15 Haziran 1920 :

Komünist Parti çalışmaları içinde bulunan Mustafa Suphi, bölgede ki izlenimler hakkında Bakû’den Mustafa Kemal Paşa’ya mektupyazdı.

· 15 Haziran 1920 :

SadrazamDamat Ferit Paşa Hükümeti veŞeyhülislamDürizzade Abdullah Efendi’nin, Kuva-yı Milliye alehinde yaptıkları çağrılara uyan Yozgat’ın (Bozok) tanınmış derebeylerinden Çapanoğulları’nın, 5 Haziranda Ankara’ya karşı başlattıkları isyanı bastırmak için Ethem Bey (Çerkez Ethem) kuvvetleri görevlendirildi. Ethem Bey, 20 Haziran’da Yozgat’a doğru yola çıktı ve şehre girerek isyanı kontrol altına aldı. Daha sonra elebaşlardan bir çoğunu idam ederek ayaklanmaya son verdi.

· 15 Haziran 1920 :

Amasya’dan, Kâzım Karabekir’e telgraf çeken Mustafa Kemal Paşa, “13. Kolordu’ya kaldırma emri verilse bile bunu uygulama ve yerine getirmenin geciktirilmesi lüzumunu CevatPaşa’ya yazdım. Hükümetin her teklif ve müdahale karşısında, direnme gösteremeyişi cidden üzüntü verici ve şaşırtıcıdır” dedi.

· 15 Haziran 1920 :

İstanbul Divan-ı Harb-i’nin, İngilizlerin baskısı altında kalan Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşanınisteği ileUlusal Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer alanİsmet Paşa(İnönü) hakkında 6 Haziran1920’de verilen idam kararını Padişah Vahidettin Mehmet onayladı.

· 15 Haziran 1920 :

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta; “…İngilizler, İstanbul’a getirilmeniz hakkında istekte bulundular” açıklamasında bulundu. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa’ya çekilen 2. Telgrafta ise İstanbul’a davetin Hükümet kararı olduğu bildirildi.

· 15 Haziran 1921 :

Mustafa Kemal Paşa, Kâzım Karabekir’e çektiği telgrafta, “…Teklifiniz üzerine Enver Paşa’nın bulunduğu yer ve faaliyetinden daima haberdar olmamızın temini Ali Fuat Paşa’ya yazılmıştır” dedi.

· 15 Haziran 1924 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Ankara’nın yeni Belediye Başkanı Haydar (Yuluğ) Bey’i Çankaya’da kabul etti ve şehrin imarı hakkında görüşmelerde bulundu.

· 15 Haziran 1926 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya İzmir’de suikast planlamasında bulunan Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir’de tutuklandılar.

· 15 Haziran 1926 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Balıkesir’de Orduevi’ni ziyaret ettikten sonra İzmir’e hareket etti.

· 15 Haziran 1926 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, kendisine karşıplanlanan suikastın ortaya çıkması sonrası İzmir Kuruluna yaptığı konuşmada, ‘’Düşünebildikleri iğrenç çözümlere istediklerince başvursunlar. Onların çılgınca davranışları bizim devrim ateşimizi söndüremez. Onların kendilerini felakete, zaman zaman ulusu acıya uğratan akılsızlıklarına acıyorum’’ dedi.

· 15 Haziran 1930:

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, himayesine alıp okuttuğu ve subay olmasını sağladığı ve gelip elini öpen Yalova’lı küçük çoban (Sığırtmaç) Mustafa ile resim çektirdi.

· 15 Haziran 1933 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Çankaya’dan istasyon’a kadar atla bir gezinti yaptıktan sonra otomobille Marmara Köşkü’ne geldi ve akşam Çankaya’ya döndü.

· 15 Haziran 1934:

CumhurbaşkanıMustafa Kemal Paşa, Ankara Halkevi’ni ziyaret etti.

· 15 Haziran 1936 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’da Gazi Orman Çiftliği Tren İstasyonu’nda çiçekle karşılandı ve daha sonra akşam trenle Ankara’dan İstanbul’a hareket etti..

· 15 Haziran 1936 :

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1931’den bu yana CHP Genel sekreteri olan Recep Peker’i, görevden alarak bu görevi Başvekil İsmetİnönü’ye verdi. Genel sekreterlik görevi Başvekil Sükrü Kaya’ya verildi.

· 15 Haziran 1938 :

ABD bulunan Mark Twain Cemiyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine resmini göndermesi nedeniyle Atatürk’e gönderdiği teşekkür mektubunda; “Zamanımıza, geçmiş devirlerin Büyük İskender, Jül Sezar ve Napolyon’dan daha şanlı bir isim bıraktınız. Askerî ve sivil dehânız bütün insanlık tarihi üzerinde derinden etkili olmuştur” diye yazdı.

· 15 Haziran 1942 :

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul / Şişli’de bir süre oturduğu ev müze haline getirildi.

Bir yanıt yazın

Başa Dön