MUHAFAZAKAR SAĞ İKTİDARLAR ÜLKEMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRDI

HÜSEYİN EKİCİ
YENİLİK PARTİSİ GEN. BAŞK. YARD.

Kurucusu bulunduğum Yenilik Partisinin bozuk düzene karşı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir parti olarak kurulduğunu düşünmüştüm. 11.06.2022 tarihli İstanbul İl Kongresinde yaptığım konuşmamda “İmam Hatip Liselerinin, Meslek Liselerine dönüştürülmelidir” şeklindeki ifadem kabul görmeyince son bir veda konuşması yaparak parti ile olan tüm ilişkilerim 10.07.2022 tarihi itibariyle sona ermiştir. Hüseyin Ekici

27.Kasım 2020

16 Nisan 2017 Anayasa oylaması ülkemizin yüz karasıdır

Anayasamızı ihlal olan bu referandum yok hükmündendir.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez Anayasal hükümlerine karşı gelinmiştir.
Ülkemiz ortaçağın karanlığına sürüklenmektedir.
Atatürk Devrim ve ilkeleri çiğnenmektedir.
Yobazlar sürüsü ülkenin her yerindedir. Geleceğimizden endişe duymaktayız.
Ülkemiz zor durumdan geçmektedir.
Çözüm elbette vardır.
Ülkemizin geleceği Atatürkçü, Cumhuriyetçi yurtseverlerin gayretleriyle çözüme kavuşturulacaktır.
Ülkemizi talan eden hoyratlara karşı mücadelemizde kararlıyız.
Atatürk Devrim ve ilkeleri bizim yol göstericimizdir.
Gerek siyasal iktidar ve muhalif partiler kayıkçı kavgalarını sürdürürken ülke elden giderken ve seyirci kalarak başka çaremiz yokmuş gibi davranamayız.
Muhalefet partisinin toplumun gazını almak gibi görevi olabilir.

İKTİDARDA DEMOKRASİ YOK TEK ADAM VAR

Siyasal iktidarın yandaşları ilah ve tek kurtarıcı saydıkları tek adamlarını kurtarmak adına Demokrasiyi hukuku bir tarafa itmiş büyük bir körlük özverisi ile bağlılıklarını sürdürmektedirler.  
• Ama görüyoruz ki; muhalefet partileri de kirli paslı beceriksiz varlığı ile etkin değiller. İktidar partisinin adı var ama kendisi yok. Tek yetkili tek adamdır. O ne derse o olmaktadır. Diktatörlük gelecek diye beklemeye gerek kalmamıştır. Diktatörlük uygulamaları çoktan başlamıştır. “Astığı astık kestiği kestik, kelle kesen kör hasan” olarak ortada salınmaktadır. Memur gibi atanan Bakanları, Belediye Başkanlarını vs görevden almak iki dudağının arasındadır.
• Yasama, yürütme, yargı tek adamın emri altındadır.
• TRT, basın ilan kurumu, televizyon, gazete ve medya emrindedir.
• Uçak filoları, iş dünyası elinin altındadır.
• Devletin kasası Merkez Bankası emrindedir.
• Tüm bakanlar, ordu komutanları maiyet memurlarıdır. Emrindedir.
• Üniversiteler, bilim kuruluşları, devlete dair ne varsa onun emrindedir.
• OHAL ve KHK emrindedir.
• TBMM semboldür, süstür, işlevi ve görevi yoktur. Ankara’nın gerdanlığıdır.
• 19 Ege Adaları Yunanistan’a peşkeş çekilmiştir.
• Osmanlı hayaliyle Padişah,  Emevi İslam Şam Devleti hayaliyle Halife olma peşindedir.
• İlla Atatürk gibi gazi olmak için ülkeyi savaş içine atmaktan çekinmemektedir.
• Çünkü BOP eş başkanıdır. Görevini yapmaktadır.

*Komşu ülkelerle ve dünya devletleriyle dostluğumuzu bitirmiştir.

*Devlete ve millete dair 100 yıllık birikim ne varsa satıp savıp sıfırı tüketmiştir.

MUHALİF PARTİLER NE YAPMAKTADIR?

• Muhalefet partileri artık kâğıt üzerindedir. Salı günleri siyaseti ile yetinmektedirler.          

*Muhalefet Partisi de tek adam özentisi içindedir.
• Ülke elden gidiyor umurlarında değil. Siyasal iktidarın yaptıklarını eleştirmekle meşguller.
• Tüm dertleri delege seçimleriyle yandaş delegeleri kurultaya aktararak güç kaybetmemektir.
• Kurultay yapıp, yeniden seçilip güven tazelemektir. Kaybedilen onlarca seçim yerine parti içi muhalefete karşı seçim kazanmakla yetinmektedirler.  
• Ülkenin neresinde bir yürüyüş olsa orada halkın gazını almak ve onları etkisiz hale getirmek için namus sözü vermeye devam etmektedir.
• Muhalefet partileri her konuda olduğu gibi halkı oyalamak için oldukça mahirdir. Her türlü olanakları olmasına karşın iktidara yardımcı olan yumuşak muhalif vuruşlarıyla hedefi şaşırtıp gündem değiştirmektir.
• Yeni kurulmuş sağ gelenekten gelen muhafazakâr siyasi partilerle ittifak etmeye ve onları Meclise sokmaya bayılmaktadır. Pek tabiidir ki Demokratlık adına yapmaktadır.
* Her şey çok güzel olacak avutmasıyla milletin gönlünü almaya devam edilmektedir. Tek başına iktidara gelemeyeceğini bile bile az olsun benim olsun mantığı ile yerinde kalarak iktidardaki siyasal iktidara can suyu olmaya devam etmektedir.

  • Tüm bunlara karşın halkımızın günahı nedir, bizler ne yapmaktayız?

YENİLİK PARTİSİ BU KADAR OLUMSUZLUKLARA KARŞI NE DÜŞÜNÜYOR?

İktidarın ve Muhalefetin bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının aynasıdır. Bu nedenle bize ne iktidar ne de ana muhalefet partileri güven vermemektedir. Anayasa Referandumu ile tek adam sultasına geçilmesinin ülkemize verdikleri tahribatın tedavisi de telafisi de yoktur. Ama çürümüş kokuşmuş düzene dur demek için çözümü vardır.

Bu nedenlerle;

16 Nisan Anayasası’nı oylattıran tüm siyasi partiler suçludur. Anayasayı ihlalden Siyasal İktidar ve Muhalefet partilerinin tümü yüce divanda yargılanmalıdır. Atatürk’ü ağzına almayanlar suçludur. Yeteneksiz ve beceriksiz muhalefetin katkıları ile ülke bu hale gelmiştir.

Yurtseverler olarak bizler henüz ölmedik. Atalarımızın bize emanet bıraktığı yurdumuzu haramzadelere, düzenbazlara, din tacirlerine, Muaviye bozuntularına, Çöl Arabı’nın eli kanlı kirini eline yüzüne bulaştırıp ruhlarını şeytanileştirenlere, Vahabilere/Selefilere ve emperyalizme kapı kulluğu yapan yerli işbirlikçi vatan hainlerine meydanı boş bırakamayız. Partimiz o nedenle hızla örgütlenmektedir. Milletten yetki istemeye hazırlanmaktayız.

Yenlik Partisi Neden kurulmuştur diyenlere de;

Kuvayı Milliye Ruhuyla Atatürk Devrimlerinin kaldığı yerden sürdürülmesi için, ülkemizin tam bağımsızlığı ve Uniter Devlet yapısının korunması,  TBMM yönetim sisteminin yeniden kurulmasının zorunlu olduğu nedeniyle ihtiyaçtan doğmuş bir BAŞKALDIRI HAREKETİ olarak kurulmuştur. Kadrolarımız, milletimizin içinden çıkmış yetkin liyakat sahibi kişilerdir.

Kuruluş Gerekçelerimizde Reform değil Devrim yapmak vardır.

Niçin Devrim?

• Cumhuriyetimizin ve Demokratik Hukuk Devletimizin bekası için.
• Yargı bağımsızlığı için.
• Kışlaya, okula ve ibadet yerlerine siyasetin girmemesi için.
• Her ferdin düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı için.

• Hakça bir yönetim ve paylaşım için.
• Eğitimde Birlik(Tevhidi Tedrisat) seferberliğinin yeniden tesisi için.
• Çağdaş Köy Enstitülerinin yeniden yurdun her bir köşesine açılması için.
• Eğitim ve Sağlığın devlet eliyle ücretsiz yapılması için,
• 1924 Köy Kanunun yeniden hayata geçirilmesi için.
• Basın ve düşünce özgürlüğü için.
• İşçi ve Köylülerin yeniden örgütlenmeleri, sendikalaşma ve kooperatifleşmeleri için,
• Bütünşehir (Büyükşehir) yasalarının iptal edilerek köylüye topraklarının verilmesi için,
• Her bir beldeye fabrikalar dikerek işsizliğin devlet eliyle önlenmesi için,

*Kapatılan İlaç ve Aşı fabrikalarının yeniden açılması için,

*Özelleştirme adı altında el konulan fabrika ve tesislerin yeniden devletleştirilmesi için,

*Köprü, yol, şehir hastaneleri gibi kuruluşlara verilen Dolar ile ödeme taahhütlerinin pandemi ve olağanüstü şartlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi için,
• Suriye’den gelen göçmenlerin kendi ülkelerinde güvenli bölgelere yeniden gönderilmesi için,

*Kadın ve Çocukların haklarının korunması için,

*İnsan dostu hayvanların ve doğanın korunması için.

*Tarım ve hayvancılık modernize edilip teşvik edilmesi için.
• Komşu ve dünya devletleriyle barışı yeniden tesis etmek için.
• Ülkemizde “Toplumsal Barışı” sağlamak için. Ve;
• Tam Bağımsız bir TÜRKİYE için.
                                       K U R U L M U Ş T U R

YENİLİK PARTİSİ iktidarında,
Ülkemizde hırsızlığı, soygun düzenini, kadın ve çocuklara yönelik suçları yasal düzenlemeyle ortadan kaldıranları, devletin malını yandaşlara kurdurdukları vakıflar aracılığıyla talan edenleri, tarikatlar adıyla kurulan holdingleşen hokkabazları, Terör örgütleriyle işbirliği yapıp ülkeyi bölmeye çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Askeri okulları ve akademileri kapatıp İmam hatip okulları adıyla açtıkları ve gelecek kuşakları ortaçağ karanlığına büründürenleri ve destek olanları, Anayasayı değiştirerek insan haklarını hiçe sayanları, ülkeyi çağın gerisine atanları, kadınları din adına ambalaj içine koyup kendilerine köle edenleri, çocuk yaşta kızları evlendirenleri ve yasal hale getirenleri, suçsuz yere insanları zindanlarda çürütenleri, kendilerine yeniden destan yazdırma bahanesiyle düşük profilli sözde ihtilal yaptıranları, şarlatanları, din simsarlarını, halkı kamplara bölüp ayrıştıranları, saray ve soytarılarını hukukun karşısına çıkarıp,
                                  Y A R G I L A Y A C A Ğ I Z….

Bir yanıt yazın

Başa Dön