MOĞOL BİR MİLLET DEĞİLDİR, BİR TÜRK BOYUDUR

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR

https://www.youtube.com/watch?v=Insrg153PD0

M. Celal ŞENGÖR  

Moğol, bir millet değildir. Moğol, Cengiz Han’ın aile adıdır. TÜRK-KAYI-BÖRÜ TİGİN-MOĞOL… (Buradaki KAYI, Oğuz anlaşılmasın. Buradaki KAYI, Türklerin yönetici boyu olan Kayı’dır. Bu yönetici sınıf, daha sonra Osmanlı’yı da kuran boy olmuştur.)

Moğolistan’da Cengiz Han’ın eski başkenti, Orhun nehri kıyısındaki bizim Karakurum dediğimiz Harharin’e gidenler orada dev bir Şamanist anıtla karşılaşırlar. Bu anıtın çevresinde üç adet ev büyüklüğünde duvara çizilmiş harita mevcuttur ve bunlar geçmişteki Asya boyunda üç imparatorluğun yayılım sahalarını göstermektedirler. Bu haritalar sırayla şöyle adlandırılmıştır: Hyung-Nu Ulus (Mete’nin Hunları), Türk Ulus (bizim Kök-Türk veya Mavi Türk dediğimiz imparatorluk), Moğol Ulus (Cengiz İmparatorluğu). Beni oraya götüren sevgili meslektaşım Akademisyen Tomurtogo’ya Türk imparatorluklarının bu anıtta ne işleri var diye sordum. Biz hiç bir zaman kendimizi Türklerden ayrı bir ulus olarak görmedik ki! ”Cengiz Hanı ve Moğolları Türklük hatta Turan dışında bırakmak…

1938’e kadar, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar, Cengiz Han bir Türk idi. Kurduğu devlet de bir Türk devleti idi… O zamanki tarih kitaplarımızda CENGİZLİ İMPARATORLUĞU diye yazılırdı.

Cengizliler, tıpkı Selçuklu, Karahanlı, Harzemli, Osmanlı, Timurlu gibi bir hanedanlık ismi kabul edilirdi ki, doğrusu da odur.

Bugün, Türk devletleri arasında, sadece Türkiye, Cengiz Han’ı Türk olarak görmüyor. Nedeni ise dinini Müslüman, kendisini Araplaştırmış Türk, Kürt, Arnavut, Bulgar, Rum, Ermeni, Gürcü görmesinden ve devleti de bu unsurların ele geçirmesindendir.

Cengiz Han, tarihin gördüğü en büyük kumandandır. Tarihin gördüğü en büyük devleti kurmuştur. Onun zamanında, bilinen dünyanın 4’te 3’ü Türklerin elinde ve bilinen dünyanın 4’te 3’ü TÜRKÇE konuşmaktaydı. İşte o devşirme ve kriptoların zoruna giden budur.

Moğol, bir millet değildir. Moğol, Cengiz Han’ın aile adıdır. TÜRK-KAYI-BÖRÜ TİGİN-MOĞOL… (Buradaki KAYI, Oğuz anlaşılmasın. Buradaki KAYI, Türklerin yönetici boyu olan Kayı’dır. Bu yönetici sınıf, daha sonra Osmanlı’yı da kuran boy olmuştur.)

NOT: 13. – 17. yüzyıllar arasında Türklerin asillerine MUGAL denirdi… Bugün halen Pakistan-Hindistan-Keşmir Türkleri kendileri için ya TÜRK ya da MUGAL der… Bunların sayısı Keşmir’de 3 milyon, Pakistan’da 30 milyon, Hindistan’da 40 milyondur. Maalesef bu insanlarımız bugün URDUCA konuşmaktadır.

NOT: Ülkemizdeki MUĞLA ilinin adı da Muğal’dan kaynaklanır… Ülkemizdeki Bingöl ilinin adını Mustafa Kemal vermiştir. Bu da Moğol’un bin’inci (Min Kol) Türk kolu olduğunu bildiği içindir. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan Hocamızın bu konuda kitap ( “Çingiz, Moğollar ve Türklük”) ve makaleleri bulunmaktadır. Ukraynalı tarihçi Vladimir Belinskiİ çalışmalarını Cengiz Han araştırmalarına yoğunlaştırmış, Cengiz Hanın Türklüğünü imparatorluğu oluşturan dört boyun (Kıyatlar, Kereyler, Naymanlar ve Merkitler.) Türk olduğunu, eşi Börte’nin de Kongrat boyundan olduğunu belirtiyor. Yine,  Rusya’da yaşayan tarihçi Hacı Murat aynı düşüncede.  Ona göre, Cengiz Han Altay menşeili Türk boylarının mensubu. Ünlü tarihçinin tahminine göre, büyük imparatorun Çin’e yaptığı meşhur seferi öncesinde, imparatorluğa Moğol boyları da dâhil oldu.

Vladimir Belinskii ve Hacı Murat’ın Cengiz Han’ın Türk olduğu yönündeki iddialarına delil olarak ortaya koydukları “Cengiz Han İmparatorluğu’nda kullanılan metal paranın üstünde Türkçe yazması” görüşü ise aslında gayet açık bir ispat niteliğinde.

Rus Akademisyen Anatoli OLOVİNTSOV : Cengiz Han’ın Türk olduğunu kabul ederek lütfetmişler(!) : “Moğol Milleti tarihen mevcut olmayıp, bu siyasi addır” diyen Olovintsov’a göre: Mongulustan ‘’Ebedi Ordu” demekmiş (Axar.az Atev.az)

http://axar.az/mnews/93715

“Moğol Milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır” – deyə Çingiz Xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Olovintsov iddia edir.

O, belə düşünür ki, XIII yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz Xan da daxil olmaqla Türklərdən ibarət idi və bu Türklər müxtəlif tayfalara bölünürdü.

Daha sonra Çingiz Xan bütün tayfaları bir araya gətirərək onu “Monqolustan”, yəni “Əbədi ordu” adlandırdı.

Axar.az Atev.az-a istinadən akademik Anatoli Olovintsovun müsahibəsini təqdim edir.

Bir cevap yazın

Başa Dön