KUR’ANI MEYDANLARDA SALLAYANA KUR’ANDAN CEVAP

Haydar KAYA
Araştırmacı-Yazar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR VE NEDİR?
Recep Tayip Erdoğan, Azerbaycan’dan gelen bilgilere göre, ataları Nahcıvanlı olup, oradan Gürcistan’a göçmüş, Gürcistan’dan da büyük dedesi Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında Rize’ye gelmiş ve henüz büyük çoğunluğu Rumlarla dolu olan Rum ismi taşıyan Potamya köyüne yerleşmiştir.
Dedesinin babası olan şahsın kim olduğu hakkında belirsizlikler vardır. Babası Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Kasımpaşa’daki öz annesi ve 2. Karısının yanından hiç ayırmaz ve orda bırakır. Ancak Ermeni olmasına rağmen, Ermeni olduğunu gizleyerek, Türkiye’nin Ermenilere karşı olan hoşnutsuzluğunu da bildiğinden kendisinin Gürcü olduğunu söylemiştir. Babası balıkçı Teknesi kullandığı için lakabı Reis’tir.
Müslümanlığına gelince, eylemlerine ve konuşmalarına, gururuna, kibrine ve bencilliğine bakılırsa Müslümanlığı tartışılır.
Çünkü Müslüman yalan söylemez, Müslüman şeytan gibi benim demez. Müslüman haram lokma yemez, Müslüman Hıristiyanların emrine girmez. Müslüman Müslümanların kanını döken Hıristiyanlara yardım etmez. Kısacası Müslüman iman sahibi olur, itikat sahibi olur. Dindaşlarını kardeş bilir ve Ortadoğu’yu kana bulamaz.
Bu gerçeklerden baktığınızda Recep Tayip Erdoğan Müslüman görünen bir münafıktır. Çünkü Ortadoğu Projesinin Eş Başkanıdır(BOP). Müslümanların katilidir.
Kur’an ı Keriym hükmüne göre Müslüman mıdır, değil midir ona bakalım.
1- Muhalefet tarafından Oslo’da yapılan görüşmeler üzerine:
“Temsilcilerinizle Oslo da Terör Örgütü ile görüşüyorsunuz, bunun içeriğini bize açıklayınız” sözsü üzerine;
“Böyle bir görüşme olmamıştır. İspat etmeyen şerefsizdir ve müfteridir.” Diyerek tepki göstermiştir.
2- Yüce Allah, Ali İmran suresinin 61. Mübadele ayetinde buyuruyor ki; (Lanetallahi ala kazibiyn. Türkçesi : Laneti Allahın üstünedir yalancıların)
Bu ilahe emre göre her kim yalan söylerse, o kimse Allah tarafından lanetlenmiştir. Recep Tayip Erdoğan siyasilerin içinde yalan söyleme bakımından rakipsizdir. Bu güne kadar sayısız yalan söylemiştir.

Birkaç örnek:
“Oslo görüşmelerinin aslı yoktur” dedi tersi çıktı.
“Alevi açılımı” dedi yapmadı yalan söyledi.
“Kürt açılımı” dedi . Kürtleri kandırdı, seçimi kazandıktan sonra yan çizdi. Yani yalan söyledi.
“CHP’ye meclise gelin hapisteki milletvekillerine formül bulalım, çıkaralım” dedi. CHP meclise gelince sözünü yerine getirmedi, yalan söyledi.
“Kardeşim” dediği ülkelere kazık attı, içlerini karıştırarak kan gölüne çevirdi, yalan söyledi.

Bunun gibi sayısız yalanları olan Recep Tayip Erdoğan, Allah tarafından Ayetin hükmüne göre lanetlenmiştir. Hem de defalarca Allah ona lanet etmiştir.
3- İblis Allah’ın emrine karşı gelerek Âdeme secde etmedi. Allah iblise sordu : “Niçin benim emrime karşı gelerek Âdeme secde etmedin?”
İblis Allah’a hitaben “ene hayrun mihnu – ben ondan hayırlıyım. Ondan üstünüm.” Diye cevap verdi. Gururlanıp ben dediği için Yüce Allah:
Bakara suresinin 34.ayetinde iblisi kâfir yaptı, imanını kabul etmedi.
Sad suresinin 74. Ayetinde iblisi kâfir yaptı, imanını kabul etmedi.
A’raf suresinin 13. Ayetinde iblisi alçak yaptı.
A’raf suresinin 18. Ayetinde iblise uyanlarında iblis ile birlikte cehennemlik olacağını bildirir.
Hicr suresinin 35. Ayetinde iblisi lanetledi.
Hicr suresinin 45. Ayetinde iblisle birlikte olanların cehennemlik olduğu bildirilir.
Sad suresinin 78. Ayetinde iblis lanetlenmiştir.
Sad suresinin 85. Ayetinde iblis ve ona uyanların cehennemlik olduğu bildirilir.

Kur’anı Keriymin ayetleri hem özeldir hem geneldir. İçlerinde isim taşıyanlar (Peygamberlerin) hüküm bakımından Peygamberlere aittir. Diğerleri ise, özellikle iblis ayetleri; iblisin ahlakı ile ahlâklanan herkesi kapsar.

Özetle her kim iblis gibi gururlanır, kibirlenir ve konuşurken (ben) (benim) gibi ifadeler kullanırsa, bu kimseler yukarıdaki ayetlerin hükmüne göre, alçaktırlar, kâfirdirler, lanetlenmişlerdir ve cehennemliktirler.

Şimdi Recep Tayip Erdoğan’ın durumuna bakalım.

Son derece gururludur ve kibirlidir. Konuşurken (ben) der, (benim) der.
Örneğin : (Benim bakanım, benim müsteşarım, benim vekilim, benim valim, benim kaymakamım, benim belediye başkanım, benim milletvekilim.) diyerek kendisini Allah’ın yerine koymaktadır. İslami inançta her şey Allah’a aittir.

Bu gerçeklerin ışığında ve ayetlerin hükmüne göre :

Recep Tayip Erdoğan kâfirdir.
Recep Tayip Erdoğan lanetlenmiştir.
Recep Tayip Erdoğan alçaktır.
Recep Tayip Erdoğan cehennemliktir.
İşin en acı yanı, onun bu özelliklerini görmezden gelip ona oy verenleri de Kur’an hükmüne göre onun gibidirler.

Çünkü zalimden yana olanlar zalim sayılır.

Recep Tayip Erdoğan çağımızın Yezidi’dir.
Eğer Recep Tayip Erdoğan yukarıdaki nitelen durumlarda olmasaydı; İslam dünyasını Amerika’nın ve Avrupa’nın çıkarları için kana bulamazdı. Kendi ülkesinin parçalanmasını, bölünmesini sağlayacak zeminleri hazırlamazdı. Ülkesinde, Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi ayrımları konuşmaları ile ve eylemleri ile yapmazdı. Türkiye’yi iç savaşa sürükleyecek ortamı yaratmazdı.

Yüce Türk Milleti, artık uyan. Sana sunulan birkaç kuruşluk menfaat uğruna ülkeni felakete sürükleyen bu adamın arkasından gitme. Dünya malı için kendini Allah’ın lanetine uğratma. Göz göre göre Kur’anda açıklandığı gibi kendini cehenneme atma.

Hem kendini ve hem de ülkeni kurtarmak istiyorsan bu kâfirin ve lanetinin arkasında gidip ona oyunu atma.

Diğer partilere bak, yalan söylemeyen ve konuşurken (ben ve benim) diye gururlanmayan, kibirlenmeyen özü ve sözü bir olan Türkoğlu Türk olan kendi kardeşine ve kendi dindaşına oyunu ver ki, hem kendini kurtar hem de vatanını kurtar. Dini çıkarı için kullanan bu kâfirden ülkeni ve İslam Dünyasını, hatta Tüm insanlığı kurtar. Gün bu gündür. Önce Kur’andaki yukarıda bildirilen ayetleri oku, sonra vicdan huzuru ile kararını ver.

Allah’ın da, Peygamberin de, dinin de, insanlığın da emri budur.

Kurtuluş için yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun.

VATANINI VE MİLLETİNİ SEVENLER;
Isra suresinin 71. Ayete göre Tayibe oy verenler onun gibi olur.

/ 05 Mayıs 2015 AYDIN

Bir yanıt yazın

Başa Dön