KIRGIZ KIPÇAK TÜRKMEN DUASI

Hüseyin EKİCİ

1- Gülbank (Dua)

Bismişah, Allah Allah!

Yeri-göğü yaradan yüce Allah’ım!

Aklımız ve fikrimizin kötülüğe yöneldiğinde,

Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için fırsat verme.

Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış içinde yaşamalarını nasip eyle.

Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,

Düşmanlıklarını barışa çevir ya Rabbim.

Ey yüce Allah’ım!

Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki Imamlar’ın, on dört Masum-u paklar’ın,

On yedi Kemer-i bestleriin, kırkların yüzü suyu hürmetine,

Bizleri merde namerde muhtaç eyleme.

Rıskımızı bol ve helal yoldan nasip eyle.

Bizlere dert verip derman aratma.

Hastalarımıza şifa, canımıza sağlık, yuvamıza mutluluk ver ya Rabbim.

Ey yüce Allah’ım,

Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin yüzü suyu hürmetine,

Çoluğumuzu, çocuğumuzu şaşırıp kötü yollara düşürme.

Bizlere hayırlı evlatlar, topluma faydalı insan olmalarını nasip eyle.

Onların ciğer acısını bizlere gösterme ya Rabbim.

Allah´ın himmetiyle, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,

Allah eyvallah.

2- Yakarma Gülbangi (Dua)

Bismişah, Allah allah!

Bu evreni yaradan yüce Allah’ım!

Çıkar için yaratılan, bölücülüğe, düşmanlığa,

Din adına kan dökmeye, insanlığa sefalet getiren savaşlara,

Rahman ve rahim olan ismin hakkı için barı şortamı içerisinde,

Son ver yüce Allah’ım!

Bundan sonra da böyle bir zulüm olmasına fırsat verme yüce Allah’ım!

Bütün dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde,

Kardeşçe yaşamalarını nasip eyle.

Bütün dünya insanlarının hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye,

Düşmanlıklarını barışa çevir yüce Allah’ım!

Bizleri de görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, affetten,

Zalimin zülmünden, Şeytan’ın şerrinden koru ya Rabbim!

Evliyaların, embiyaların yüzü suyu hürmetine,

Merde namerde muhtaç eyleme.

Kısmetimizi bol eyle, gökte hayırlı rahmetini,

Yerde hayırlı bereketini bizlerden esirgeme,

Kazancımızı helal yoldan nasip eyle.

Allah bir ya Muhammed ya Ali.

Bir yanıt yazın

Başa Dön