HUNZA TÜRKLERİ

Turan AKKILIÇ

Hunza Türkleri Candır.

Hunza Türkleri Kahramandır.

Bugün size Afganistan – Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türklerini anlatacağım. Dünyada kanser hastalığının olmadığı tek topluluk ve ayrıca ortalama yaş ömürleri de 120-150 arası. İnanç olarak Alevi, fakat kültür gelenek görenek olarak da tamamen Şaman’lar.

Hunza Türkleri, aslen Hun Türklerinden geliyor. Orta Asya’dan yüzyıllar öncesinden bölgeye göç etmişler. Hun Türkçesi konuşuyorlar. Dünyanın tıp açısından en sağlıklı toplumudur. Dağlarda vadilerde göçebe yaşıyorlar ve tamamen doğal besleniyorlar.

İnanç olarak Alevi. Fakat kültür, gelenek ve göreneklerinde Şamanizm çok güçlü. Zaman içerisinde Alevilik ile Şamanizm’in/ Gök Tanrı sentezi bir inanca evirilmişler.

Hunza Türkleri dağlarda vadilerde hayvanlarla birlikte yaşıyorlar ve hayvan öldürmek yasak.

Hunza Türklerinin güzelliği dillere destandır. Hunza Türkleri özerk bölgesinde savaş, cinayet, hırsızlık, vb asayiş sorunu yoktur.!

Hunza Türklerinde evde kadınların sözü geçerlidir. Ve toplumu ilgilendiren bir konuda karar alınacaksa otağ kurulur demokratik bir karar alınır. Otağ meclisine herkes katılır fikrini beyan eder ve kadın-erkek oy kullanır.

Şimdi ülkemizi istila eden Afganlıları bir düşünün. Çoluk, çocuk, hanım, eş, anne, babayı da Taliban’ın insafına bırakıp ta kaçtılar. Çünkü gelenler Türk değil. Puştin’dir. Hepsi de genç insanlar. Toprağı yurdu savunması gereken insanlar. Yani toprağı da, namusu da Taliban’a teslim eden insanlar. Puştinoğlu ‘puştlar’ bunlar.

Hunza Türklerinde ise, toprak ve aile kutsaldır. Bırakın Taliban’ın o bölgeye girmesini, bir çöpü bile söküp alamaz. Hunza Türkleri aynı zamanda iyi savaşçıdırlar. O insanları belki katledebilirsiniz. Ama asla teslim alamazsınız. Çünkü Türk kültüründe köle-cariye-esir yoktur. Türk aile yapısı buna tahammül göstermez.

Hunza Türklerinin olduğu bölgeye eski dönemlerde Çin ve Rus’ta egemenlik kurmak istedi. Başaramadı. Son dönemlerde ABD ve Taliban da o topraklara girmeyi bile göze alamadı.

Hunza Türkleri Candır.

Hunza Türkleri Kahramandır.

Bir yanıt yazın

Başa Dön