DOĞUM VE ÖLÜM / EDEPSİZ

Prof. Dr. Halil ÇİVİ

Bir Fransız düşünüre ” Yaşamak nedir” diye sormuşlar. O’ da “Yaşamak doğumla başlayan, uzun ya da kısa, mutlaka ölümle sonlanan ve asla çaresi olmayan bir hastalıktır” diye tanımlamış. Mademki ölüm kaçınılmaz; öyleyse insanların temel şaşmaz görevleri de hem insanca yaşamak ve hem de insanca yaşatmak olmalıdır.

Aşağıdaki şiir yaşamın bu kaçınılmaz döngüsünü dile getirip hatırlatmak içindir.

DOĞUM VE ÖLÜM

Dünya devranını bilmek istersen,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Geçmişinden ibret almak istersen,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Ölüm bir ummandır, yaşamsa ırmak,

Irmağın görevi ummana varmak,

Dağları, taşları, çölleri yarmak,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxxx

Sen kendini ebedi mi görürsün,

Sakın çalıp- çırpma, bir gün ölürsün,

Musalla taşında cansız kalırsın,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Beden bir ampuldur; can ise ışık,

Ampul düğmesine gelir bu keşik,

Aynı ayardadır, mezarla beşik,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Krallar, sultanlar, tahtlar da ölür,

Sarılar, karalar, aklar da ölür,

Yalnız açlar ölmez, toklar da ölür,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Yaşam yollarını dikenden arıt,

Cebirle şiddetin kökünü kurut,

Kin ile nefreti asitle çürüt,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Sakın zalim olma, kul hakkı yeme,

Yılan gibi sokan sözleri deme,

Bir gün indirirler daracık dama,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Sevgi ek ki, her gönüle sızasın,

Elin, dilin güzel ahlak bezesin,

Helalinle yaşa, ömrün uzasın,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Gençlik bitmez sanma, mutlaka biter,

İhtiyarlık çöker, güç, kuvvet gider,

Bahar, hazan olur, baykuşlar öter,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

Xxx

Halil Çivi söyler işin aslını,

Helal kazancınla besle neslini,

Ahlaklıca bitir ömür faslını,

Ölüm yolculuğu doğumla başlar.

23 Kasım 2022

Prof.Dr.Halil Çivi

Çiğli, İzmir.

Keşik= sıra, nöbet.

Umman= Okyanus, Çok büyük deniz.

Hazan= Yaprak dökümü, Kışın habercisi.

E D E P S İ Z…

Söver, sayar, ana-avrat düz gider,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Bu dünyaya cahil gelir, yoz gider,

Edepsizden edep beklenmez oğul

Xxx

Gönlü, gözü açtır, doymayı bilmez,

Anayı, babayı saymayı bilmez,

Ahlaka, hukuka uymayı bilmez,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Hakim olsa, hekim olsa ne çıkar,

Her zaman çıkara, paraya bakar,

Hastaları soyar, suçsuzu yakar,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Bağnaz fikirlerin en yobazıdır,

Düzenbaz işlerin baş kurnazıdır,

Sunturlu sövgünün hünerbazıdır,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Vahşi egosunun emrine uyar,

Trafiği, kuralları yok sayar,

Mazlumun, garibin canına kıyar,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Paranın, şöhretin gücüyle coşar,

Soysuzun, sürtüğün peşine düşer,

Namus abidesi eşini boşar,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Biti kanlanınca azdıkza azar,

Mazluma, garibe kuyular kazar,

Zalimin, zorbanın emrinde gezer,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Ukaladır, kaba-saba insandır

Hem cahil, hem cesur hem çok nobrandır,

Yalnız kendi vardır, kalan tufandır,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Ahlaklı yaşamın yoluna gitmez,

Fitneyi, yalanı asla terketmez,

Binbir vaat yapar, birini tutmaz,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Anne, baba, bacı, kardeş anlamaz,

Çıkar odaklıdır, öğüt dinlemez,

Kara vicdanlıdır, halkı tınlamaz,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Cahil beyinlere sinsice sızar,

Bilimi küçümser, bilgeye kızar,

Köpeksiz köy bulup, değneksiz gezer,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Aklı, fikri, ruhu özü kirlidir,

Düşmanca konuşur, sözü kirlidir,

Kin, nefretle bakar, gözü kirlidir,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Vatan, millet düşkünlüğü yalandır,

Doğruluk(!)’ dindarlık(!), sinsi plandır,

İşi- gücü, hırsızlıktır, talandır,

Edepsizden edep beklenmez oğul.

Xxx

Halil Çivi diyor sanmayın bıkar,

Her işe, her şeye burnunu sokar,

Yaptığı suçları suçsuza yıkar,

Edepsizden edep beklenmez oğul

Xxx

27 Kasım 2022 Pazar.

Prof. Dr. Halil Çivi

Çiğli/ İZMİR

Bir yanıt yazın

Başa Dön