Belgeler iyi ki var..

Düşün Haber

15.11.2023

1876 Nisan, “Ramazan Kararnamesi’yle

Osmanlının vergi gelirleri yabancılara devredilir!

1881’de ise “Muharrem Kararnamesi’yle de Tüm gelirleri devredilir!

Yani Atatürk’ün doğduğu yıl..

Ekonomik iflasını açıklar Osmanlı.

Bütün varlıklarına el konulur. Yahudi, İtalyan, Ermeni, Fransız tacirler artık İstanbul’dadır…

Abdülhamit, borcun üzerine yeni borç ekler.

Osmanlı 15 defa büyük borç alır.

Ama faizini bile ödeyemez.

Hazineye el koyan Avrupa, bugün “İstanbul Erkek Lisesi” olan binaya “Düyun-u Umumiye”yi yerleştirip borçları yönetir.

Saraya ise, ayakta kalsın diye belli bir ödenek…

Abdülhamid önce Tekel’i verir..

Sonra teker teker milli varlıkları kaybedilir;

Demir yolları, iplik, fındık, pamuk, kömür, tekstil, demir çelik, tuğla, kireç… ne iş varsa Avrupalılara satılır, devredilir..

Atatürk ise daha kundakta bebektir..

Haliç, ecnebi fabrikalarla dolar. Tarlabaşı, Avrupa’dan gelen tüccarların görkemli evleriyle bezenir.

Zenginler İstiklal ve Sıraselviler’e yerleşir.

Bugün İstanbul’da gördüğümüz şahane binaların çoğu o dönemlere ait..

Yüzlerce kilise ve sinagog açılır.

Avrupa zenginlerini ağırlamak için 5 yıldızlı otel bile yaparlar:

Pera Palace. (Plaza adı oradan gelir: Rumca Saray demektir.)

Fransa’dan trene binip Sirkeci’de inen Avrupa jet sosyetesini, tren garından bu otele Türk hamalları sırtında özel tahtlarla taşır. “Seni sırtımda taşırım” lafı 2.Abdülhamitten kalmadır!

Batı emperyalizmi, bu memleketi Vahdettin döneminde değil, 2.Abdülhamit döneminde çoktan ele geçirmişti. Atatürk ise Cumhuriyeti kurduğunda elimizde sadece ÇARIK ve BORÇLAR kalmıştı.

Bu yüzden sanayi ve tarım hamlesi başlattı.

Yerli malı haftası…

Arap kültür emperyalizmini din olarak dayatılmasından kurtulamayan Türk halkına, milli üretim ve kalkınmanın önemini anlattı anlattı anlattı…

Arap hayranları biraz da bu yüzden sevmezler Atatürk’ü..

Severler Abdülhamit’i..

Türklere ait banka bile yoktu o devirde..

Adı Osmanlı olan banka da ecnebilerindi.

İş Bankası bu yüzden kuruldu..

Muharrem ve Ramazan Kararnameleri Pek bilinmez,

Gündeme de getirilmez.. Hep saklanır…

Bu halk şimdi “palavra” dizileri seyrederken, Tencere kapağını kalkan yapıp Eline tahta kılıç alarak Fırça sapına evde at diye binerek TV’lerde başka türlü izler 2.Abdülhamit’i…

Atatürk hakkında ise ileri-geri konuşur..

Kıymet Bilmez nankörlere, kim olduğunu Ata’nın öğreteceğiz elbette…

@K_TURK_19051919

Bir yanıt yazın

Başa Dön