Anadolu Topraklarında Türk’ün Türk’e zulmü ve ihaneti

MURAT AKKANAT

Anadolu toprakları Türkün Türke zulmü ve ihaneti.

Türk hanedanlarının yabancılara özellikle Türk düşmanlarına rahmeti zirve yapmıştır. İktidardaki Selçuklu soyuna zulmetmiş, kılıçtan geçirmiş ve nihayetinde yıkılmıştır.

Aynı şekilde Osmanlı soyuna sırtını dönmüş ne kadar Türk düşmanı zalim varsa onlarla kucaklaşmış onlara imtiyazlar tanımış ve Türk düşmanları olan mel-un İdrisi Bitlisi’ye yüzlerce boş ferman vererek onları yönetimde kendisiyle eşit kılmıştır Osmanlının babadan oğula asırlarca süren hanedanlığı süresince mel-un İdrisi Bitlisi ardılları imtiyazlı güruh olarak yönetimde varlıklarını iyice pekiştirmişlerdir. Artık Türk ve Türkmenler için beş yüz sene kesintisiz devam eden soy kırım sürgün talan ve asimilasyon günümüze değin devam etmiştir. Bu süre içinde Türkler tamamen devlet yönetiminde el çektirilmiş ve uzaklaştırılmıştır.

Selçuklunun Türklere zulmüni 1514 den itibaren Osmanlı devr alarak 1923 te kesintiyle 1938 de tekrar hortlayan zulüm günümüzde her alanda şiddetini artırarak devam etmekte.

Seyyit Cemal’dan Alıntıdır….

Tengri İnancına Dönüş Hareketi

Bir yanıt yazın

Başa Dön