68 KUŞAĞIMIZDAN METİN ÇULHAOĞLU SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Hüseyin EKİCİ

21.08.2022

Aslolan ölmeden önce ölmek/öldürmek değil. Öldükten sonra da yaşamak/yaşatmaktır.

16 Ağustos 2022 tarihinde Kalp Krizi sonucu kaybettiğimiz kendisini devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış TİP Merkez Komitesi üyesi Metin Çulhaoğlu’nu yoldaşları sonsuzluğa uğurladı.

METİN ÇULHAOĞLU

68 kuşağının temsilcilerinden olan Çulhaoğlu’nun en büyük özelliği siyasette herkesten çok şey öğrenmek ama hiç kimsenin adamı olmamak prensibini taşıyordu.

Şimdiki kuşağın kulağına küpe olması gereken de bu özelliğidir.

Hiç kimsenin adamı olmamak.

Davasının adamı olmak.

Bir başka özelliği de şartlar nereye varırsa varsın, davasından tek kişi kalsa bile kesinlikle ödün vermeden sürdürmek. kolektivizme inanmak ve örgütlenmek.

En özlem duyduğu şey ise Sosyalist bir düzen kurulmasından yana olmak.

Metin Çulhaoğlu yaşadığı sürece hiçbir ikbal peşinde olmadan sıfatsız sade bir sosyalist olarak mücadelesini sürdürdü.

Ülkemizde olan askeri darbeler döneminde birçok yoldaşımız ya idam edildi, ya sorgusuz infazlara uğradı, ya da ölüsü de dirisi de yok edildi.

Buna karşın Metin Çulhaoğlu gibi aynı devreden gelen yoldaşları olarak ülkemizin her türlü faşist düzenine karşı direnmeyi bir görev bilip işkencelerde, mahpuslarda ve kodeslerde direnerek, inancımızı halkımızla paylaşarak ve örgütleyerek tamamlamanın onurunu her zaman taşıdık.

Amacımızın başında çıkar amaçlı siyasete girip başbakan, bakan ve vekil olmak gibi burjuva düzeninin çarkına su taşımayı hiçbir zaman amaç edinmedik.

Amacımız ezilen işçi, köylü ve diğer emekçi sınıfının haklarının savunulması için mücadelemizi karşılıksız olarak sürdürmekten ibaretti.

Bu nedenlerle biz devrimciler, yurtseverler, sosyalistler mevcut düzen partilerinin içinde ayak uyduramayız. Onlarında zaten bizlerden rahatsız olduğunu da biliriz.

Buna en güzel örmek Metin Çulhaoğlu’dur. O dönemimizin bir yıldızı idi ve görevini tamamlayıp aramızdan ayrıldı.  

68 kuşağından gelen o mücadeleci ruhu halkımızın birçoğu içselleştirip özümseyemedi bile.

Canlarını feda eden o yiğit yoldaşlarımızı anladığımız zaman örgütlü halk gücünün ne olduğunu da anlamış olacağız.

Devrimci, Sosyalist, Yurtsever yoldaşlarımızla her birimiz ayrı ayrı kulvarlarda mücadele etsek bile hedefimiz birdir. Bu unutulmaması gereken en önemli husustur.

Aramızdan ayrılan ve sonsuzluğa uğurlanan yoldaşlarımızın anısını saygıyla yâd ediyorum.  

Bir yanıt yazın

Başa Dön