Düşün Haber

YENİDEN DSP Uluç Gürkan

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, , - Tarih :02 Temmuz 2012 - Okunma :2.542 kez okundu

          

Uluç Gürkan

DSP için “Olağanüstü Kurultay”, gerçek anlamıyla bir varoluş mücadelesidir. Türkiye’ye unutturulan, bizden de vazgeçmemiz istenen DSP, Türkiye’nin yönetimine yeniden ağırlık koyabilmelidir.  

NİÇİN DSP?

Günümüz Türkiye’sinde DSP’ye olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. DSP ihtiyacı dört konuda yoğunlaşmaktadır:

1.         Tam Bağımsızlık: Türkiye, 2002 yılında DSP’nin uluslararası bir komployla iktidardan düşürülmesi sonrasında bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiştir. ABD’nin Büyük (Genişletilmiş) Ortadoğu Projesi kapsamında, Batının enerji çıkarlarının taşeronu rolünü üstlenmiştir.

DSP, Atatürk’ün başlattığı ve Bülent Ecevit’in uyguladığı “bölge merkezli dış politika” anlayışıyla bu durumu değiştirecek, 2002 yılındaki uluslararası komplonun rövanşını alarak Türkiye’nin tam bağımsızlığını sağlayacaktır.

2.         Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi: Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oluşturan laik ve demokratik yapısı ile sosyal ve hukuk devleti olma özelliği AKP iktidarıyla gün be gün zedelenmektedir. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi daha İslami bir yapıyla değiştirilmek istenmektedir.

Cumhuriyete yönelik bu tehdit karşısında Cumhuriyeti savunması gerektiği düşünülen kimi siyasi parti ve çevreler de bu tehdide boyun eğer bir tutumdadır.

DSP, Cumhuriyete yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak ve çağdaş uygarlık hedefinin üzerine çıkmak hedefini kuruluş felsefesi doğrultusunda gerçekleştirmek için vardır.

3.         Gerçekten Demokrasi: DSP, AKP’nin “bir adım ileri, iki adım geri demokrasi” uygulamalarını gerçek demokrasi programıyla “çağdaş uygarlık” düzeyine ulaştıracaktır.

•          AKP’nin “kuvvetler birliği” dayatması, “kuvvetler ayrılığı” temelinde yeniden yapılandırılacaktır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri, birbirinden ayrı, birbirine karşı tarafsız ve birbirini denetleyecektir. Yargı, yasama ve yürütmeden bağımsız, yasama yürütmeden özgür olacaktır. Bunun için 12 Eylül’ün mirası olan siyasi partiler yasasındaki lider oligarşisi düzenlemesi ile seçim yasasının yüzde 10 barajı kaldırılacaktır.

•          Medya üzerinde AKP iktidarınca oluşturulan baskılar kaldırılacaktır.

•          12 Eylül askeri müdahalesinin mirası olan örgütlenme yasakları bütünüyle kaldırılacak, demokratik kitle örgütleri için örgütlenme özgürlüğü, sendikalar ve üniversiteler dâhil, bütün boyutlarıyla gerçekleştirilecektir.

4.         Ne Ezen, Ne Ezilen, İnsanca, Hakça Bir Düzen: Zengin ile fakir,  güçlü ile güçsüz, Bülent Ecevit’in deyişiyle ezen ile ezilen arasındaki muazzam fark, DSP siyasetinin en belirgin eşiğidir. DSP, Türkiye halkının daha iyiyi ve daha güzeli hak ettiğine inanmaktadır. Bu inançla öncelikle bu dünyayı yaşanır hale getirmeyi amaçlamaktadır. İş güvenliği; işçinin, emeklinin yaşam koşulları, hakkı, hukuku; sağlıksız çalışma koşulları, düşük ücret; sosyal güvence, sendikal örgütlenme alanlarında 12 Eylül’den buyana sürdürülen baskı ve kısıtlamalar kaldırılacaktır.

Böylece, sosyal devlet yeniden inşa edilerek Türkiye Cumhuriyeti devleti, Atatürk’ün hayalindeki “kimsesizlerin kimsesi” olacaktır.

DSP’nin insanca, hakça düzeninde, herkes kendi yaşamından mutlu, çocuğunun geleceğinden umutlu olacaktır. Herkes güvenli bakabilecektir yaşlılığına…

DSP bu amaçlarını;

–           Atatürk’ün “yolundan saptırılmış” aydınlanma devrimi ile

-           Bülent Ecevit’in “yarıda bıraktırılmış” ak günler yürüyüşünü

yeniden başlatarak gerçekleştirecektir.