Düşün Haber

TÜRKÜN SABRI (1)

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, , - Tarih :15 Aralık 2013 - Okunma :2.019 kez okundu

Nurullah AYDIN

2 Aralık 2013-ANKARA

TÜRKÜN SABRI (1)

Doğuda Çin kaynakları Türk der,

Batıda Avrupalılar Türk der,

Orta Asyada kaynaklar, Türk der

Ortadoğuda Arap kaynakları, Türk der,

Anadoluda Bizans kaynakları, Türk der,

Anadoluda arkeolojik kaynaklar, 10 bin yıldır Türk der.

Anadoluda Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde halk Türkçe konuşur.

Türk dili, dünya diller ailesinde ön sıralardadır.

Dünya bugün bu coğrafyada yaşayanlara Türk diyor.

Ama şimdi Anadolu’da yaşayan bazıları, Türk yok diyor.

Peki, ama neden?

Bu gerçeğe rağmen;

Neden bazıları; ısrarla Türklüğü reddediyor?

Neden bazıları; Türklüğe hakaret ediyor?

Neden bazıları; Türk Milleti yoktur diyor?

Neden bazıları; Yüzde seksenyedilik Türkleri, azınlık etnik gruplar gibi görüyor?

Dünya insanlık ailesinde her toplum, her birey; kendi milli kimliği ile anılır, tanınır.

İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Japon, Arap kimliği ile yaşarken; Türkiye’de bazıları, Türk kimliğini reddederken, hangi ruh haliyle bunu ifade ediyor?

Dünya’da her toplantıda, her yarışmada, Türkiye ile ilgili her haberde; Türk siyasetçileri, Türk bilim adamı, Türk sporcu, Türk gazeteci tanımı ile Türkler deyimi kullanılır.

Türkiye’de yaşayan Türkçe konuşan bu insanların kökü, kökeni, cinsi, cibilliyeti nedir?

Kuşkusuz Türk olmadığını söyleyenler, belli bir amaçla bunu ifade eder.

Başka halktan olan bunu söyler.

Kökenini bilmeyen bunu söyler.

Babası belli olmayanlar bunu söyler.

Herkes kendini bir kimlikte görebilir, bu doğaldır.

Türklük; bir sentez değil, tarihin her devrinde var olan bir milletin adıdır.

Türk dili, Türk kültürü, Türk medeniyeti; dünyanın her coğrafyasında kalıcı eseri ile yaşıyor.

Türk’e, Türklüğe, Türk milletine dil uzatanlar; hezeyan içindedir.

Türklüğe dil uzatmak; kimlik, köken sorunu yaşayanların, hastalıklı yaklaşımıdır.

Türk Milleti’ne dil uzatanların beyanları; zavallıların çığırtkanlığıdır.

Türklerin en belirgin özellikleri; hoşgörüsü, sabrı, dayanıklılığı, mazlum milletlere sahip çıkması, hamilik yapmasıdır. Amerika kıtası hariç her coğrafyada devlet kurmuş yönetmiştir.

Bu nedenlerden dolayı da; bu mazlum rolünü çok iyi oynayan milletlerin tuzakları, Türkleri tarih boyu sabırlı olmayı, metanetli olmayı acı bir şekilde öğretmiştir.

Gittiği her yere; düzen ve nizam götürmüş, adalet üzere hüküm vermiş, adaletle hüküm sürmüştür.

Dış ve iç güçler; Türk’ün elindeki, yüreğindeki hasletleri yok edebilmek için oyun üzerine oyun, tezgâh üzerine tezgah kurdular, uyguladılar, uyguluyorlar.

Türk devletini kuran halka Türk Milleti denir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik alanında yaşayan herkes, Türk Milleti’nin şerefli mensubudur.

Türk’ün Sabrını Zorlamayın.

Türk’ün sabrının zorlanması halinde nelerin olduğu ise tarihi gerçeklerdir.

Günün Sözü: Algı sorunu yaşayanların kimlik sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

***************************************

Nurullah AYDIN

5 Aralık 2013-ANKARA

İSLAM’I İSTİSMARDA YARIŞANLAR (2)  

 Birçok isim altında İslamcılık yapanlar var. Kim en iyi Müslüman, tartışması yaşanıyor. 1400 yıldır bitmeyen bir kavgadır bu. Kimse kimseyi beğenmiyor. Her biri, birinin peşinden gidiyor, en doğru yol budur diyor. Karşıdakini suçlamada yarışıyorlar.

Onlar ki; İslam’ı istismarda yarışarak kendilerini ve diğer insanları felakete sürüklüyorlar.

Onlar ki; nefislerinin esiri olmuşlardır.

Tek kutsal kitap, tek peygamber-elçi olmasına rağmen herkese göre bir İslam algısı var. Peki ama neden? Kur’an tefsirleri bile aynı değil. Kavramlara verdikleri anlam da aynı değil.

Siyasal İslamcıların, düşünceleri, fikirleri, yaşadıkları, önemsedikleri de aynı değil.

Peki, neleri aynı?

Kardeşlikten bahsediyorlar,

özgürlükten bahsediyorlar,

demokrasiden bahsediyorlar,

hurafelerden bahsediyorlar,

hurilerden bahsediyorlar,

uyanıştan-dirilişten bahsediyorlar,

ümmetten bahsediyorlar,

adaletten-haktan-hukuktan-insanlıktan bahsediyorlar,

kürtajdan bahsediyorlar,

imajdan bahsediyorlar,

türbandan bahsediyorlar,

zenginleşiyorlar,

milletten bahsediyorlar,

medeniyetler ittifakından bahsediyorlar,

zalimlerle dostluktan bahsediyorlar,

kimliksizleşiyorlar,

İlahi mesajı bırakıp dünyevileşiyorlar,

Bilerek, bilmeyerek İblisin yolunda gidiyorlar.

Müslümanlar; kin, nefret, öfke içinde, kanın vahşetin pençesinde kıvranıyorlar. Kimisi servetine servet katıyor, kimisi satırla kafa kesiyor, ciğerleri söküp yiyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, katlediyorlar. Hepsi de İslam adına hareket ettiğini söylüyor.

Birileri, birilerinin saf temiz dini duygularının üzerinden servet, şöhret devşiriyor.

İslam ülkeleri; çatışma bölgeleridir. .

İslamcıların kutsadıkları; gerçekte, mal, mülk, cinsellik, katliam, ötekileştirme bölmedir.

İblisin çocukları, çıkarcılarla birlikte İslamcılarla ittifak kurarak, Müslüman toplumları birbirine düşürüyor. Yönetim değişimi yaptırtıyorlar. Her iktidara getirilenler despot oluyor.

Dinci, ırkçı görüşlerin yükselişi de ortaya karamsar bir tablo çıkarmıştır.

İslam ülkelerinde; etnik kimlik ve mezhep öne çıkarılarak, kin öfke ve husumet dalgaları yayılıyor, Müslümanlar hala uykudadır.

Küresel vicdanı; uyandırmalıyız. Her birimiz küresel vicdanın bir parçasıyız. İnsanların ailelerini, ırklarını, ülkelerini, inançlarını seçme özgürlükleri yoktur.

İnsanlar; Hak, Özgürlük istiyorlar, İnsanca yaşamak istiyorlar. Yapılan zulme razı olmamak, kayıtsız şartsız teslim olmamak için çabalıyorlar.

Her bir insan; bir toplumun ve ailesinin olduğu kadar insanlığın bir üyesidir.

Zulme rıza göstermek zulüm, zalimlerin yanında yer almak zalimlere benzemektir.  Gelecekte de sadece iyiler kazanacaktır. Âdemin çocukları yani iyiler kazanacaktır.

Günün Sözü: Zalimlerin yanında yer almak zalimliği benimsemektir.