Düşün Haber

Ltd. şirket hissenizi ezbere devredip çıra gibi yanmayın – Şükrü Kızılot

Kategori : Arşiv, Ekonomi, Genel - Etiketler :, - Tarih :12 Ekim 2012 - Okunma :2.492 kez okundu

Şükrü KIZILOT

OLAY sadece devir edenle değil, devir alanla da ilgili..

Kimse farkında değil, limited şirket hisse devrine, yorum yoluyla binde 8,25 damga vergisi geldi!

Türkiye’de 600 bin civarında limited şirket, her şirketin de en az 2 ortağı olduğu için konu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İNCE NOKTALAR

Olayda, bazı ince noktalar var. Bunları bilmeden hisse devir ederseniz, gerek devir işlemleri sırasında gerekse devirden sonra, başınız ağrıyabilir.

O nedenle, aşağıdaki “ince noktaları” dikkatle okuyun.

DEVİR GİDERİ YÜKSEK

Limited şirketlerde hisse devri konusunda, T. Noterler Birliği 20 Temmuz 2012 Tarih ve 14 No.lu Genelge ile Maliye Bakanlığı’nın 12 Haziran 2012 tarih ve 062857 sayılı özelgesi konusunda, aşağıdaki açıklamayı yaptı.

1) Limited şirket pay devrinde, devir işlemi, nüsha sayısı dikkate alınarak “hisse değerinin binde 8,25’i” oranında damga vergisine tabi (Herhangi bir yasal değişiklik olmamasına rağmen Maliye idari görüş değişikliğine giderek, limited şirket hisse devir sözleşmesinin, ana sözleşmeyi tadil eden bir mahiyet taşımadığını öne sürerek, hisse devir bedeli üzerinden binde 8,25 oranında damga vergisi alınması gerektiğini belirtti).

Yorum yoluyla alınan bu vergi, yargıya başvurulması halinde iptal edilebilir.

2) Limited şirket hissesi devir alan şahıs, şirkete yeni ortak olarak giriyor olsa dahi, nispi harcı şirket sermayesi üzerinden değil, devreden şahısta olduğu gibi pay devir bedeli üzerinden ödeyecek.

3) Limited şirket pay devri sözleşmelerinin feshinde, fesih talebinin kimden geldiğine bakılmaksızın “devir konusu hisse değeri üzerinden”; binde 1,65 oranında damga vergisi, yine aynı değer üzerinden “her bir imza için” binde 0,99 oranında (2012 yılı için 43,90 TL’den az, 22.499,75 TL’den çok olmamak üzere) harç alınacak.

Pay devri de kayıtlı sermaye değil, şirketin “o günkü değeri” esas alınarak belirlenecek.

GELİR VERGİSİ DE VAR

Limited şirket hissesinin devrinde, yukarıda belirtilen damga vergisi ve harçların yanı sıra, devir eden açısından bir de “gelir vergisi” ödenmesi söz konusu olabilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80/4. maddesi uyarınca, limited şirket hissesi 3 yıl ya da 10 yıl sonra da devir edilse, bundan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi. Kazancın 8.800 TL’si gelir vergisinden müstesna, aşan kısımdan yüzde 15-35 oranında gelir vergisi alınıyor.

ANONİM ŞİRKET ÇÖZÜMÜ

Limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi durumunda;

1) Hisse devri anonim şirket “pay senedinin devri” şeklinde olacağı için devir işlemi damga vergisi ve harca tabi değil. Ayrıca, devir işleminin noterden yapılması da gerekmiyor.

2) Gelir Vergisi boyutuna gelince, limited şirketin anonime dönüşmesi ve hemen ardından “pay senedi” veya “geçici ilmühaber” bastırması durumunda, pay senedi veya ilmühaberin iktisap (yani edinme) tarihi, “limited şirketin kurulduğu tarih olarak” kabul edilir (Bkz. Maliye Bakanlığı Gelir İd. Bşk. İzmir Vergi D.Bşk. 9 Haziran 2011 Tarih ve 176300-226; İst. Vergi D. Bşk. 3 Mayıs 2011 Tarih ve KVK.9723/011704 sayılı özelgeler). İktisap tarihinden itibaren iki yıl geçince de gelir vergisi yok.

Bu duruma göre, limited şirketin hissesini doğrudan devir etmeyip, anonim şirkete dönüştürerek pay senedi veya geçici ilmühaber bastırmak en sağlıklı yol oluyor. Damga vergisi, harç ve gelir vergisi ödenmiyor.

10.06.2012

Hürriyet