Düşün Haber

İLAHİ MESAJ VE PEYGAMBERLER(1) ÖTEKİLEŞTİRME ZEHİRİ(2)

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, - Tarih :14 Ağustos 2013 - Okunma :1.914 kez okundu

Nurullah AYDIN

2 Ağustos 2013-ANKARA

İLAHİ MESAJ VE PEYGAMBERLER(1)

İnsanlık binlerce yıllık geçmişinden bugüne varoluşunu anlamaya, yaşadığı dünyayı ve evreni algılamaya yönelmiştir. İnandıklarını, inanmadıklarını sorgularken, bilinmezlikler içinde bocalamaktadır. Her insan topluluğu; inanç sistemine yönelmiş, bazen inançlarını yenilemiş bazen de geleneksel kabullerine devam etmiştir.

İnsanoğlu geçmişte olduğu gibi bugün de farklı inançlarla düşünmekte, yaşamakta, inandığının başkalarınca da kabul edilmesi mücadelesini vermektedir.

ABD’deki Pew Araştırma Merkezi’nin Din ve Kamu Yaşamı Forumunun, “2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı” raporuna göre;

Dünya nüfusunun yüzde 32’si Hıristiyan, yüzde 23’ü Müslüman, yüzde 15’i Hindu, yüzde 7,1’i Budist, yüzde 6 geleneksel dinler, yüzde 0,2’si Musevi, yüzde 16,3’ü dine inanmayanlar oluşturuyor.

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet; Ortadoğu merkezli Mitolojik inanılan gerçekliktir.

Üç din’in de temeli; tek tanrıya inanmak ve Tanrı’nın görevlendirdiği elçisini kabul etmektir.

Üç din’in peygamberleri de; Ortadoğu’da Filistin, Mısır ve Arabistan’da yaşayan halklara peygamber-krallık da yapmışlardır.

 

Üç din’in kutsal kitabı Tevrat, İncil ve Kur’an’da yer alan ve kabul edilen peygamberlerin geliş sırası ve bulundukları bölgeler, bazı farklı görüşlere göre benimsenmiştir.

Hz. Adem: ilk insan ilk peygamber. Arabistan.

Hz. Şit : Adem’in oğlu. Arabistan.

Hz. İdris Şit’in torunu. Filistin.

Hz. Nuh; Oğlu Yam yani Ken’an iman etmedi. (MÖ. 2900) Sümerler. Mezopotamya-Türkiye.

Hz. Hud; Nuh soyundan. Yemen. Ad kavmi.

Hz. Salih; Nuh soyundan. Şam ile Hicaz arasında Semud kavmi. Arabistan.

Hz. İbrahim; Nuh’un soyundan olan Terah’ın (Azer) oğlu. (MÖ. 2000). Mezopotamya.

Hz. İsmail; İbrahim’in oğlu. Arabistan.

Hz. İshak; İbrahim’in oğlu. Mısır-Filistin.

Hz. Lut; İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu. Eşi inanmadı. Filistin Sedom.

Hz.Yakup; İshak’ın oğlu, İbrahim’in torunu. Mısır.

Hz.Yusuf; Yakup’un oğlu, İshak’ın da torunu. Mısır.

Hz. Eyyub; İshak’ın torunu. Eyyub’un annesi Lut’un kızı. Havran.

Hz. Zülkifl; Eyyub’un oğlu. Filistin.

Hz. Suayb; Annesi, Lut’un kızı Mikail’dir. Musa’nın kayınpederidir. Hicaz-Filistin.

Hz. Musa; Yakub soyundan. Şuayb’ın kızı Safura ile evli. (MÖ. 1250-1200). Mısır-Filistin.

Hz. Harun: Musa’nın kardeşi. Filistin.

Hz. Hızır: Zulkarneyn’in teyzesinin oğlu. Her yıl, İlyas’la buluştukları da, rivayet edilir.

Hz. Yuşa: Yusuf, Yakub, İshak, İbrahim soyundan. Filistin-Anadolu.

Hz. Kalip Bin Yüfenna; Musa’nın kız kardeşi Meryem’in eşi. Filistin.

Hz. Hızkıl: Nuri’nin oğlu. Filistin.

Hz. İlyas: Harun soyundan. Şam-Filistin.

Hz. Elyesa; İlyas’ın amcasının oğlu. İbrahim soyundan. Filistin.

Hz. Yunus; Yakub soyundan. Asur başkenti Ninova-Musul.

Hz. Şemûyel: Harun’un soyundan.

Hz. Davut; Yakub soyundan. (İ.Ö. 970-931).  Filistin

Hz. Süleyman; Davud’un oğlu. Filistin.

Hz. Lokman; Eyyub’un kızkardeşinin oğlu. Köle. Davud devrinde yaşamıştır. Mısır.

Hz. Şâ’yâ: Emus veya Emsıya oğlu.

Hz. İrmiya: Yakub soyundan. Filistin.

Hz. Danyal: Süleyman soyundan. Filistin.

Hz. Uzeyr: Harun soyundan. Filistin.

Hz. Zülkarneyn: İbrahim zamanında yaşamış.

Hz. Zekeriya; Süleyman soyundan. Filistin.

Hz. Yahya; Zekeriya’nın oğlu. İsa’nın annesi ile Zekeriya akraba. Filistin.

Hz. İsa: babasız dünyaya gelmiştir. Annesi Süleyman soyundan. (Miladi 0) Kudüs.

Hz. Muhammed: İsmail ve İbrahim soyundan. Amcası inanmadı. (MS 571-632) Arabistan.

 

Günün sözü; akıl ve bilimle insanlık dünya ve evreni algılamaya, anlamaya devam edecektir.

*******************************************************************

Nurullah AYDIN

12 Ağustos 2013-ANKARA

ÖTEKİLEŞTİRME ZEHİRİ(2)

Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, milli ve manevi değerleri sarsılıyor.

Hukuk devleti genel ilkeleri bir tarafa bırakılmış, linç hukuku uygulanması isteniyor.

Hainler-teröristler kahraman, kahramanlar hain-terörist yansıtılıyor.

Medya ötekileştirmede araç olarak kullanılıyor.

Herkes her konuda uzman, ahkâm kesmede hedef gösterme uzmanı.

Belli çevrelerce bilinçli bir şekilde toplumda; kin, nefret, öfke fırtınası yaşatılıyor.

Hiç bir ahlaki kural tanımaksızın, rencide edici, kırıcı, yaralayıcı ifadelerle, yıpratma, etkisizleştirme, itibarsızlaştırma ve saha dışına itme stratejisi uygulanmaktan kaçınılmıyor. Bilinçli ya da değil gerçekleştirilen bu çirkinlik kimin eseri diye sormak gerekir.

Toplumda artık herkes etnik köken, din mezhep araştırmasına yönelmiş durumdadır. Güvensizlik, ayrışma hızla artıyor. Birlik ve beraberlik söylemleri ciddiye bile alınmıyor. Kamplaşma artıyor. Toplumda küllenmiş geçmişe ait ne varsa tartışma konusu ediliyor. İnsanlar şaşkınlık içindedir.  Ne adına bunlar yapılıyor, demokratikleşme ve özgürlük adına.

Bundan sadece siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler mi, aydınlar mı sorumlu?

İnsanlara, topluma kin nefret aşılayanlara yaşa varolan diyenlerin hiç suçu yok mu?

Topluma aşılanan ötekileştirme zehiri, etkisini gün geçtikçe arttırıyor.

Kin, nefret, ötekileştirme; hayalleri bile işgal altına almış durumdadır.

Barış, huzur ve güven düşünülmezse, konuşulmazsa, sevgi, saygı, hoşgörü yaşama egemen kılınmazsa, onurlu hayatlar yaşatılmazsa toplum ne olur?

Ama bugün ziyan edildiği gibi gelecek te yok ediliyor.

Değerlerine sahip çıkmayan bir toplumda çözülüş kaçınılmazdır.

Barışın en önemli gereklerinden biri özgür düşüncedir. Kafalar ne kadar özgür olursa düşünceler de, toplumsal birlik ve beraberlik de o kadar güçlü olacaktır.

Dogmalarla, saplantılarla önyargılarla; ben ve öteki ayrıştırması huzur ve güveni yıkar.

Unutulmamalıdır ki; kin ve nefretle topluma ve insanlara gem vurulduğunda onlardan birlikte yaşamak iradesi beklenemez. Amaçsız idealsiz hedefsiz, özgürlükte ekmek te olmaz!

Dünyada; işsizlik, gıda, su, enerji güvenliği, tartışılırken, daha fazla nasıl zenginleşiriz, işsizliği nasıl çözeriz sorularına cevap aranıyor.

Türkiye’de ise toplum ayrıştırılıyor.  Hukuk adalet tarafsızlık, eşitlik, din, etnik kimlik tartışılıyor. Kin, nefret aşılanıyor. Toplumun ortak dokusu altüst ediliyor. Öfke ile sindirme susturma, etkisizleştirme ile güç kazanma, ekonomik kaynaklardan yararlanma konuları tartışılıyor. Doğru şeyler tartışılmalı, gereksiz konulara takılıp kalınmamalıdır.

Başta kendine, topluma ve insanlığa, faydalı başarılı biri olmak için nelere ihtiyaç vardır, sorusunu herkes soruyor. Özgüvene, paraya, yenilikçi düşünceye, iyi eğitime ihtiyaç vardır.

Başarı için; hedef belirleyecek ve hayal kurulacak, çalışılacak. Çünkü çalışmadan belirlenen hedefe ulaşmak mümkün değildir. Yılmadan çalışmak gerekir.

Zenginlik önemlidir. Asıl zenginlik güç ve vicdandır. Herkesin birbirini mutlaka sevmesi gerekmez. Ama nefret etmemelidir. Ötekileştirmenin zehri herkesedir.

Düşünce dünyamızda ve yaşamamızda; kin, nefret ve öfke denetimi yapmak zorundayız. Aksi halde ne biz mutlu oluruz ne de başkaları.

Empati yapmayı öğrenmeliyiz.

Birbirimizi, etnik, dini ve mezhepsel kimlik tanımlamasıyla, dışlamaya hakkımız yoktur. Bu bizim zenginliğimiz ve birbirimizi kucaklamak zorundayız.

Bunları sağlayacak ülkenin duyarlı bilinçli insanları, ortak değerlerde buluşarak, birlikte hareket etmek zorundadırlar.

 Günün sözü:  Sevgi ve hoşgörü yeşertir, kin nefret ve öfke soldurur.