Düşün Haber

İBRETLİK!… Adını siz Koyun!.. Mehmet Halil Arık

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, - Tarih :21 Haziran 2012 - Okunma :2.255 kez okundu

Mehmet Halil Arık                                                                                                                 

Emekli Eğitimci – DENİZLİ                                                                       

mehmethalilarik@gmail.com                                                                                                                  

18 Haziran 2012

11 HAZİRAN 2012 TARİH ve 2012/3240 sayı ile

Bakanlar Kurulu’ndan, Bakın Nasıl Bir Kararname Çıktı….

Görün; yargı kararına rağmen kimin malı kimlere, yasal düz(enle)me ile nasıl,  peşkeş çekiliyor!..  Kararnamenin adını siz koyun!…

Adını siz koyun dedim ama; adı çoktan belli…Kararname açık!.. Diyor ki: İş bitmiş!.. Götüren götürsün!..   “…..miş  ….n davası olmaz!”  “Boş ver yargıyı;”  “EN BÜYÜK BİZİZ; YARGIDAN BİLE!..”  “tecavüz kaçınılmaz olunca… gözünü kapat… sen de bir pay kap”

Göz yum; konuşma, seyret, karşı çıkma…kabullen; ki; ülke guguk…pardon hukuk devleti olma niteliğini korurusun!…

Olay; “BABALAR GİBİ SATMAK!..” olayını da çoktan aşmış durumda…

Memuruna gelince; %4 zam verir; %5 vergi dilimi farkıyla geri alır…Ve koyunlar da buna katlanır…

Devlet malı deniz olunca; Eti Alüminyum, Kuşadası, Çeşme limanları, Seka;  Türkiye Petrolleri rafinerileri yem edilir domuzlara…

Hep tekrarlarım ya ninemin sözünü;

“eşeksen binene kızmayacaksın; değilsen sırtında tutmayacaksın!.

************************

12 Haziran 2012 SALI BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2012/3240 Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilecek iş ve işlemlere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın 21/5/2012 tarihli ve 3526 sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL                        

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ           A. BABACAN          B. ATALAY           B. BOZDAĞ

Başbakan Yard.   Başbakan Yard.         Başbakan Yard.      Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN             F. ŞAHİN                 E. BAĞIŞ                N. ERGÜN

Adalet Bakanı      A. ve Sos. Pol. Bk.   Avrupa Bir. Bak.     Bil. San. Tek. Bk

H. YAZICI           E. BAYRAKTAR   A. DAVUTOĞLU   M. Z. ÇAĞLAYAN

Çal. Sos. Güv. B.  Çev. Şeh. Bak.        Dışişl. Bak.              Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ            S. KILIÇM.             M. EKER                 H. YAZICI

En. T. Kay. Bak.   Gen. Sp. Bak.          G.T. Hay. Bak.        Gümrük ve Tic. Bak.

İ. N. ŞAHİN          C. YILMAZ            E. GÜNAY             M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı       Kalkınma Bak.        Kült. ve Tur. Bak.   Maliye Bakanı

Ö. DİNÇERİ.         N. ŞAHİN              V. EROĞLU           R. AKDAĞ     

Mil Eğ Bak.           Mil. Sav. Bk V.      Orman Su İşl. Bk.   Sağlık BakanıUlaştırma,

B. YILDIRIM

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11/6/2012 TARİHLİ VE 2012/3240 SAYILIKARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ORTAYA ÇIKAN FİİLİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE

a) Eti Alüminyum A.Ş.’nin %100 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi,

b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Kuşadası Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,

c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Çeşme Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,

ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş.‘ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi,

d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin %14,76 oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması, İŞLEMLERİNİ İPTAL EDEN YARGI KARARLARIYLA İLGİLİ OLARAK GERİYE VE İLERİYE YÖNELİK HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEMESİ ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE

3 – (1) Bu Karar hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

*****************

Kararnameye bizden de bir kıyak!.. EK NOT:

* Sorma sakın, fiili imkansızlığı kim, niçin, nasıl yarattı!.. Çarpılırsın alimallah!..

* Sormayasın; kula kul olasın diye getirdik 4+4+4 ucubesini!.. Boşuna mı durmadan sözünü ediyoruz ileri demokrasinin…

* İleri demokrasilerde hukuk; istenen kadar değil; verilen kadardır!..

****************

Asıl NotLSözün Özü) Demokrasi; soksan durmayacakların esaretinde kaldıkça, daha çoook davacısı bile olamayız,  …..miş ….lerimizin.