Düşün Haber

HAÇLI İTTİFAKINDA İKİ MÜSLÜMAN ÜLKE(1)

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, - Tarih :20 Eylül 2013 - Okunma :1.725 kez okundu

Nurullah AYDIN

8 Eylül 2013-ANKARA

HAÇLI İTTİFAKINDA İKİ MÜSLÜMAN ÜLKE(1)

Birleşmiş Milletler Örgütü; 24 Ekim 1945’te kurulan, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.

Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşmasıdır.

BM Güvenlik Konseyi’nde; daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.

Birleşmiş Milletler’e şu anda 193 devlet üye. Hepsi de genel kurul üyesi.

Veto yetkisine sahip beş daimi ülke ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere dünyanın en çok silah üreten ve pazarlayan ülkeleridir. Sadece Çin, Almanya’dan sonra altıncı durumdadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı; Eylül 1969 tarihinde Rabat’ta kuruldu. Avrupa Konseyi veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır. Bugün İslam aleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir. 57 devlet üye.

 

Arap Birliği; 22 Mart 1945’te Kahire’de kuruldu. Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. 22 devlet üye.

Kiminin elleri kanlı

Kiminin dilleri kanlı

Kiminin kalemleri kanlı

Kimileri dilleriyle tahrik ediyor, kışkırtıyor, savunuyor.

Kimileri kalemleriyle tahrik ediyor, kışkırtıyor, savunuyor.

Kimleri uygulamalarıyla tahrik ediyor, kışkırtıyor, savunuyor.

Amaç bir İslam ülkesinin daha yakılıp yıkılmasını, insanların katledilmesini sağlamak.

Katledenler yakıp yıkanlar haçlılar ama ROL alanlar ise ne yazık işbirlikçi İslamcılar.

Dünya böylesine alçaklık görmedi.

İslam tarihinde haçlılarla birlik olup Müslümanları katledenlerin en kapsamlısı birinci dünya savaşında oldu. Arabistanlı Şerif Hüseyin ve kabileleri, İngiliz ve Fransızlarla birlik olup Türkleri arkadan hançerlemiş, yüz binlerce Müslüman Türk, bir altın karşılığı katlettirmişti.

Sonra Afganistan işgalinde,

Sonra Irak işgalinde,

Libya bombalanmasında, Haçlı ittifak içinde işbirlikçi Müslüman devletler vardı.

Şimdi de Suriye olayında aynı durum var.

 ABD Dışişleri Bakanı John Kerry; Körfez ülkelerinin ABD’nin Suriye müdahalesinin masraflarını karşılamaya hazır olduğunu söylüyor.

John Kerry; Türkiye, operasyonun parçası olmayı önerdi, diyor.

 

BM’ne üye 193 ülke içinde Suriye’ye müdahaleyi Suudileri Türkiye ve Katar desteliyor.

Peki ya diğerleri?

 

İslam işbirliği teşkilatı üyesi 57 ülkeden sadece Türkiye, Suudi ve Katar destekliyor.

Peki ya diğerleri?

 

Arap birliği üyesi 22 ülkeden sadece Suudi Arabistan ve Katar destekliyor.

Peki ya diğerleri?

 

İşte dünya coğrafyasındaki Suriye karşıtı fotoğraf  bu.

Bir de İslam birliğinden İslam ümmetinden, İslam dünyasından bahsediyorlar? Türkiye ve Suudi Arabistan’ın kimlerle birlikte hiç düşünmüyorlar mı?

İslamcılığın nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğinin çarpıcı durumu.

Haçlı ordularını çağıran, onlarla gönüllü koalisyon kuran, Siyasal İslamcıların utanmazlığı bu.

Günün sözü: Din istismarcılarını anlatmak dine yapılabilecek en büyük iyiliktir.

 

**************************************************

Nurullah AYDIN

11 Eylül 2013-ANKARA

MİLİTAN İSLAMCILAR VE İSTEKLERİ(2)

Bütün dinler ve özellikle İslamiyet; barış, huzur, güven, adalet, hoşgörü’yü esas alır.

Müslüman kesimi kışkırtan yazılarıyla nefret ve kin kusan siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü mensupları; barış, huzur, güven, adalet, hoşgörüden bahsediyor mu?


Militan İslamcıların istekleri; tarih boyunca hep aynı olmuştur. İktidar, güç, servet, şöhret için her şey mubahtır anlayışı Militan İslamcıların en önemli özelliğidir.

Militan Siyasal İslamcıların istekleri:

– Bilim, sanat, teknoloji, felsefe, mantık yerine dogmalara dayalı hurafeler ve mitolojiler düşünceyi ve yaşamı şekillendirsin.

– Diğer Dinî inançlar ve hükümler vicdanlara hapsedilsin, hayata uygulanmasın.

– Müslüman olmayanlara karışılsın, özgürlükler, adalet, hoşgörü konuşulmasın.

– Herkes için hak, hukuk, adalet, eşitlik konuşulmasın, İslam alimlerinin görüşleri konuşulsun.

– Laik ve seküler devlet olmasın, herkes dindar olsun.

– Her kadın kız çocuk başlarını örtsün, ama bedenini istediği gibi giyinsin.

– Müslümanlar istediği gibi giyinebilsin ama diğerleri kendi tercihlerine uygun giyinemesin.

– Çocuklara ve genç nesillere bilim, fen, edebiyat, sanat yerine din eğitimi verilsin.

– Halk, yüzyıllar öncesi yazılmış, kitapları, evrakı, mezar taşlarını okuyarak aydınlatılsın.

– İslam dini diye Arap kültürü verilsin.

– Halk disiplinli tek bir toplum olmasın,  parçalanmış, bölünmüş, birbirinden kopuk olsun.

– Her konuda dernek kurulsun ama dinî dernekler özel statüde olsun.

– Dinciler inançları doğrultusunda propaganda yapabilsinler ama vatanseverler yapamasın.

– Tarikatler, cemaatler localarında ayin yapabilsinler ama diğerleri gösteri bile yapamasın.

– Rejim İslamcı boyasına boyanabilsin ama çağdaşlık boyasına boyanamasın.

– Bütün vatandaşlar hür ve eşit olsunlar ama uygulamada dinciler daha özgür olsun.

– Devlet ve idare; dincilerin istediği gibi olsun, farklı kesimlerin istediği gibi olmasın.

– Müslümanlar; Kuranı anlayamaz o halde İslam alimlerinin kitaplarından İslam’ı öğrensinler. – Kur’an yerine İslam alimlerinin, tarikat şeyhlerinin, cemaat önderlerinin peşinde gitsinler.

– İktidar için farklı İslamcı grupların katli uygundur

– İktidar için haçlılarla, Siyonistlerle ittifak yapılabilir.

– İktidarı korumak ve iktidarda kalmak için haçlılarla kan vahşet yıkım yapılabilir.

Militan İslamcıların istekleri bunlar.

Bir Müslüman ülkede; Militan İslamcılar çoğunlukta mıdır, azınlıkta mıdır? Onlar azınlıktadır. Onların çoğunluktaki Müslüman halka, insan haklarına aykırı olarak baskı yapmaya hiçbir hakları yoktur. Bunlar mı halkı medeni yapacaklar? Bu gerekçe hezeyandır.

 

Özgürlükler ve İnsan hakları ile ilgili bütün uluslararası beyanname, sözleşme ve diğer metinlerde insanın temel hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmaktadır.

 

Militan İslamcılar; Müslüman çoğunluğu baskı altında tutmak, onları ezmek, haklarını ve hürriyetlerini ayaklar altına almak için Arapçı İslamcı ideolojiyi bir tabu ve heyulâ olarak kullanıyor.

 

Hiçbir ideoloji, özgürlüklerin, din hürriyetinin üzerinde olamaz.

Militan İslamcıların ideolojisi; batıldır ve Müslümanlar böyle batıl çağdışı bir ideolojiyi benimsemeye zorlanamaz.

Siyasal, radikal İslamcılık; peygamberin ölümünden sonra çıkartılmış, İslam’a taban tabana zıt bir ideolojidir. Müslümanlar bu konuda da aydınlatılmalıdır.

 

Çağdaş bir devlette; özgürlüklere, hukuka, hukukun evrensel ilkelerine aykırı herhangi bir ideolojiye izin verilmez. Demokrasilerde insan haklarına saygı ve bağlılık olur.

Arapçı Militan İslamcılık ideolojisini bir din gibi benimseyenler, kanın vahşetin huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır.

İslam peygamberi emanet olarak Kur’an’ı bırakmıştır. Kur’an İlahi mesaj ise Müslümanların Kur’an’a odaklanmaları ve aydınlanmaları gerekir. Militan İslamcılar; Kur’an’ı, peygamberi çıkarları için istismar etmektedirler.

Militan İslamcılığın;

Günün Sözü: Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlılık korkudan kurtarır.