Düşün Haber

GENÇLİK VE SORUMLULUK (1) YENİ TÜRKİYE GERÇEĞİ (2)

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, , - Tarih :01 Aralık 2013 - Okunma :1.874 kez okundu

Nurullah AYDIN

26 Kasım 2013-ANKARA

GENÇLİK VE SORUMLULUK (1)

Herkesimin hedefinde gençlik vardır. Gençlik üzerine yapılan yatırımlar, kısa süre sonra toplumsal yapıyı şekillendirir.

Sağlıklı toplumlar, güçlü devletler; bilgili, birikimli cesur, üretken gençlikle vardırlar.

Bugün; 

İnsanlar; belli kesim dışında mutsuzdur, huzursuzdur, güvensizdir ve geleceğinden emin değildir. Kendilerini büyük bir baskı altında hissetmektedir.

İnsanlar; küresel güçlerin ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, hukuki, sosyal ve psikolojik olarak her alandaki baskısını zihinlerde hissetmektedir.

İnsanlar; milli kimliklerinden süratle uzaklaşarak sadece günlük basit ekonomik kazanımları peşinde koşan şuursuz ve kimliksiz kalabalıklar haline dönüştürülmek istenmektedir.

Vatan hainleri kahraman ilan edilmekte, Milli mücadele veren kahramanlar unutturulmak istenmektedir.

Vatan topraklarında; yabancı ve yerli işbirlikçi özel ajanlar faaliyettedir.

Bu gaflet dalalet ve hıyanet yapılanması karşısında; çözüm vardır ve bu çözümü gençlik üretecektir.

Tarih; gençliğin her türlü olumsuzluk karşısında neleri, nasıl yapabileceklerine dair örnekler ile doludur.

Her türlü tehlikeye karşı mücadele yolu bir bilinçlenme durumdur. Gençlik bu bilinçtedir.

Gençlik; parçalanmış, bölünmüş, ayrı ayrı idealler peşinde koşarak birbiriyle kıyasıya çatışan, ve nihayet yabancı ideolojilerin esiri olan bir gençlik olmamalıdır.

Gençlik; bugünkü zihinsel işgale karşı dimdik durarak, kurulan zincirleri parçalayacaktır.

Gençlik; ülkenin geleceğinin emanet edileceği nesillerdir.

Gençlik; köhnemiş zihniyetlere, milleti gerileten bağnaz zihniyete karşı dayanacağı milli ruha sahiptir.

Gençlik; vatanı ve milleti her türlü tehlikeden koruyarak yücelteceğine yürekten inanlardır.

Gençlik; hangi yaşta olursa olsun, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli idealist ise zinde genç demektir.

Gençlik; küreselleşme adı altında ülkemize yöneltilen kültürümüze yabancı ve beyinlerimizi sömürgeleştiren fikir ve düşüncelere karşı mücadele azmine sahip kişi demektir.

Gençlik; milli şuura sahip, milli kimliği tanımış, milli kültür ile bilinçlenmiş, modern ve çağdaş dünyanın gelişmesini takip edip ona ayak uydurabilen, pozitif bilimin ışıklarıyla donanmış, çağdaş eğitim ve öğretim metotları ile yetiştirilmiş dinamik kesimdir.

Gençlik; Toplumun müşterek eğilimlerini temsil etmelidir. Yabancı ideolojilere alet olmamalı, fikir ve inanç birliği içinde bulunmalıdır.

Gençlik;

Karşısındakini dinleme alışkanlığı kazanmalı,

Hedefe yönelik kararlılık göstermeli,

İnsana değer verme anlayışını uygulamalı,

Yaptığı işe inanmalı,

Mükemmeliyetçi olmalı,

Problem çözücü olmalı,

Programlı olmalı,

Strateji bilincine sahip olmalı,

Vizyon sahibi olmalı,

Yönetme yeteneği olmalı,

Zamanlamayı doğru ve gerçekçi yapmalıdır.

Gençlik; devletin ve milletin teminatıdır.

Gençlik; vatanı iç ve dış tehlikelere karşı koruma bilincinde, okuyan okutan, fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli, yüksek karakterli, bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen, sağlıklı düşünme yeteneğine sahip, çalışkan ve kendine güveni olandır.

Gençlik; bugünün karanlıklarını, ahlaksızlıklarını, şarlatanlıklarını bilecek, anlayacak, gerçekçi çözüm yollarıyla vatanın ve milletin kara bahtını aydınlığa çevirecektir.

Gençlik; önce ailesine, sonra çevresine, sonra toplumuna insanlığa doğaya, bitkilere, hayvanlara, dünyaya, evrene yönelik sorumluluk bilinciyle, inancı, düşüncesi, kimliği ve üretkenliği ile varolacaktır.

Günün Sözü: Bilinçli iyi yetişmiş gençliğe sahip toplumlar geleceğe umutla bakabilir.

*******************************

Nurullah AYDIN

17 Kasım 2013-ANKARA

YENİ TÜRKİYE GERÇEĞİ (2)

Bir kesime göre özgürlükler sağlandı, bir kesime göre özgürlükler kısıtlandı.

Bir kesime göre kalkınıyoruz,  bir kesime göre yeraltı yerüstü kaynakları yabancılara satıldı.

Bir kesime göre ülke insanları mutlu, bir kesime göre mutsuz.

Bir kesime göre vesayetçi yönetim yıkıldı, bir kesime göre yeni vesayet oluştu.

Bir kesime göre birlik ve beraberlik var, bir kesime göre bölünme var.

Kişinin bulunduğu kesime göre algı farklı, gerçekler farklı.

Yeni dünya düzeni; dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de; anlayışları, ilişkileri, yaşam biçimlerini, ideolojileri, din algısını değiştirirken, internet ağı ile mesafeler kalkmış, dünyanın hemen her coğrafyasındaki insanlar birbirleri ile haberleşme ağı ile içiçe geçmiştir.

Her insanda ve her kesim de yeni bir slogan var. Değiştim, değişiyoruz, yenileniyoruz. Gerçekten öyle mi? Yoksa insanlık tarihi boyunca insanda var olan, zaman zaman öne çıkan veya bırakılan, tekrarlanan kısır döngüye dayalı düşünce ve davranış hali mi?

Yenidünya düzeni hazırlayanların belki de tahmin ettiklerinden öte değişim ve dönüşüm insanlığı sarmalıyor. İnsan ve olgular, doğal değişim ve dönüşüm yerine mutosyona uğruyor. Bu da insanlardaki istek, arz talep benzeşmesini de beraberinde getiriyor.

Kuşkusuz bu benzeşme; yeni insan tiplerini de şekillendiriyor.

Ortaya çıkan tipler;

Yönetici tipi, İş adamı tipi, Aydın tipi, Gazeteci tipi, Siyasetçi tipi, Hukukçu tipi, Diplomat tipi, Akademisyen tipi, Ajan tipi, Bürokrat tipi’dir.

Bu yeni tiplerde;

Sırnaşıklık, Yalakalık, İlkesizlik, Kuralsızlık, Tecrübesizlik, Fikirsizlik, Münafıklık, Fesatlık, İspiyonculuk, Keyfilik, Hukuk tanımazlık, İstismarcılık, Yeteneksizlik, Beceriksizlik, Açgözlülük, Adaletsizlik, Haksızlık, Abartılık, Yalancılık, Acımasızlık, Yandaşlık, Candaşlık, Yağcılık, Particilik, Döneklik, Grupçuluk, ortak özelliktir.

Zoru yaşamak istemedin mi, kolay yoldan, çalışmadan para kazanayım, zevk sefa içinde yasayayım dedin mi, ya bir siyasi partinin, derneğin, vakfın veya yabancı ülkenin emrine girmen ve direktiflerini kabul etmen ve yapman gerekir. Ben hayır dedim. Ya siz?

Okul çağlarında, hep bir şey öğreneyim, bilgili olayım, yazayım, konuşayım, insanları aydınlatayım, paylaşayım, yardım edeyim diye çalışırdım. Çalışıyorum. Ya siz?

Ben makam, servet peşinde değil, insan gibi insan olmaya yöneldim. Ya siz?

Şimdi düşünüyorum da, ben zamanımı ve aklımı çok seneler, fayda getirmeyen işlere mi harcadım? Ya siz?

Geçen zamana bakıyorum, boşa geçmiş mi diye sorguluyorum. Ya siz?

Gerçek insan; akıl ve bilim odaklı düşünür, yaşar ve aydınlatır. Başkasına eğilmez. Eğilmedim. Başka insanı da ezmez. Ezmedim. İstismar etmez. Etmedim. Ya siz?

İnsanlık yolu; bilim, akıl ve ahlak yoludur. Bu yolda oldum. Ya siz?

Yalan söylememekle, dürüst olmakla, çalışmakla, hizmet etmekle yanlış mı yaptım?

Ayakların baş, başların ayak olduğu ortamda söylenecek söz kalmıyor.

Ama iç dünyamda mutluyum, rahatım. Ya siz?

Artık ikiyüzlülüğün, dönekliğin, yeteneksizliğin, sahtekârlığın, din simsarlığının, yalancılığın, talancılığın, bölücülüğün meziyet sayıldığı, yeni bir yaşam biçimi gerçeği var.

Ya dürüst, namuslu, ahlaklı, bilgili, adaletli, özgürlükçü, paylaşımcı insanlar ne yapacak?

Günün Sözü: Haksızlıklara, bana ne diyen insanın şikâyet etmeye hakkı yoktur.