Düşün Haber

BİZANSIN ÇOCUKLARI, İSLAMİYET VE TÜRKİYE Nurullah AYDIN

Kategori : Arşiv, Makale, Yazarlar - Etiketler :, , , , - Tarih :29 Ağustos 2012 - Okunma :1.613 kez okundu

Nurullah AYDIN

28 Ağustos 2012-ANKARA

Roma imparatorluğu, pagan dinindeydi. Doğu Roma ayrılıp Bizans kimliğiyle varlığını sürdürürken Hıristiyanlığı kabul etmişlerdi. Ancak İsa’nın öğretileri ile İncil’le var olan ilahi mesajı tersyüz ederek Roma pagan inancıyla sentez yaparak kabul etmişlerdi. İznik’te konsül toplayarak yüzlerce İncil’den dördünü kabul etmişlerdi. Hıristiyanlığın  Ortadoğu’daki Müslümanlara karşı vurucu gücü olmuşlardı.

Ne ilginç ki; Bizansın çocukları, İslamiyet’i kabul ettiler. Siyasi İslamcı kimlikleriyle varlar.  Ve yine İslam ülkelerini bu kez Haçlı Siyonist İslamcı kimlikleriyle yakıyorlar, yıkıyorlar. Katolik, Protestan, Kalvinist Avrupalılarla, Avengelist Amerikalılar ise yönlendiriyorlar.

Tarih tekerrür ediyor. ABD-İngiltere haçlı ittifakının Irak’ın işgaline Türkiye geçit verdi. Şimdi Suriye’nin işgalini haçlı ittifaktan talep ediyor. Oysa; daha bin yıl önce o bölgeler Selçuklular tarafından Bizanslılardan alınmış, sonra Anadolu’da Malazgirt savaşı yapılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı hepimiz Bizansın çocuklarıyız dediğinde, Türkiye devlet yetkilileri ses çıkarmamışlardı. Böylesine kendisini inkâr etmeye varan duruş sonucu Haçlılar son seferlerinde amaçlarına ulaşmış durumdalar. Bu durum; Türkiye’nin Bizanslaştığının kabulüdür. Türkiye’de Bizansın çocuğu olmayı, Müslüman kisve altında benimseyenler yanında, Bizans çocuğu olmaya meraklılar da çoğalmış durumdadır.

2012 Türkiyesi; 1918 yılını mı yoksa 1071 yılını mı yaşıyor?

Hatırlayalım.1071’den önce Anadolu toprakları Bizans imparatorluğuna aitti. Anadolu; 10 bin yıllık Türklerin yurdu olmasına rağmen, zamanla Türkler; kimliklerini kaybetmişlerdi.

Bu kez Müslüman Türkler; Anadolu içlerine yerleşmeye başlamışlardı. Bizans, doğudan akın akın gelen Türkleri durdurmak ve Anadolu’daki yerleşimini önlemek için harekete geçer.

Irak’ı, Suriye ele geçiren Selçuklular, Alparslan liderliğinde Anadolu’da Türklerin kıyıma uğradığını haber alınca geri döner ve Malazgirt’te Bizans ordusu ile karşılaşır, yener.

Türkler Kutalmışoğlu Süleyman Şah liderliğinde; üç yıl içinde Anadolu’yu tamamen fetheder, İznik’i başkent ilan eder, 1074 de Anadolu Selçuklu Devletini kurar. İznik işgal edilince Konya başkent yapılır. Haçlı seferlerine karşı durulur. Bu kez doğudan gelen Moğollar Konya’yı işgal eder. Selçuklu devleti beyliklere bölünür. Osmanlı beyliği 100 yıl içinde Anadolu birliğini tekrar sağlar.

İstanbul ve Anadolu Avrupalılarca 1918 de işgal edilir. Bütün etnik topluklar, işgalci Avrupalıların yanında yer alır. Türkler; Mustafa Kemal liderliğinde, kurtuluş savaşı verir ve Türkiye devletini tekrar kurar.

Yıl 2012.  Bu kez ABD ve Avrupa devşirdikleri ile başkent Ankara’yı örtülü işgal eder. Devşirdikleri, kimliksiz soyu sopu belirsiz tipler ve dönme Ermeni-Rum-Levanten İslamcılarla Bizansı yeniden ihya etmeye başlarlar. Bizansın çocukları Türklere ait ne varsa silmeye çalışırlar. Tarih tekerrür eder.

Kişi benzemek istediği toplumdan sayılır.

Bizans zihniyeti etkili ve de yetkili oldu. Menfaat ve koltuk sevdası; vatan, millet sevdasını, din aşkını, iman lezzetini unutturmuş durumdadır.

Bizansa ait ne kadar eser var ise onların bakımı, restorasyonu, tanıtımı ile uğraşıyorlar.

Hatta tek taşı kalmamış kiliseleri bile tarihi tablolardan, eski fotoğraflardan bakarak aslına uygun olarak yeniden inşa ettiriyor, içerisinde ayinler yaptırıyorlar.

Dinler bahçesi adı altında yeni din mabetleri inşa ediyorlar.

Cuma hutbelerinden son din İslam’dır cümlesini kaldırdılar.

İslamiyet’in özü olan şehadetteki Muhammed ALLAH’IN resulüdür ek cümleyi kaldırdılar.

Masonluk’ta ki üç kutsal kitaba yemin esası gibi dinlerarası diyalogla İslamiyet’in tek ve son din kabulünü inkar ettiler.

İslamiyetin eşitlik adalet paylaşıma, ahlak, dürüstlük, doğruluk ilklerini tersyüz ettiler.

İslamiyet’in ilahi mesajı yerine, ortaçağ Arap hurafelerini İslam diye yaşadılar, yansıttılar.

Haçlı ittifakı, Bizansın dönme İslamcı çocukları, beklemedikleri ilahi kaderi yaşayacaklardır.

Bizanslaşan Türkiye; akıl ve bilim öncülüğünde yeniden milli ve manevi kimliğini bulacaktır.

Türkiye’nin yetişmiş evlatlarının sesi, vatan sathında ve gök kubbede yankılanacaktır.

Günün Sözü: Milletinin değerlerini çıkarları için altüst edenler tarihte hain olarak yer alır.